Meer perspectief voor jouw carrière

Beleidsmedew. Ruimtelijke Ontwikkeling B (Stedelijk Gebied)
MijnGemeenteDichtbij

HBO, VWO   |   Maximaal €3712   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (tot 26-9-2017)
Werken bij MijnGemeenteDichtbij
Midden in Nationaal Landschap Het Groene Woud, tussen de drie grote steden Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch, liggen de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Sinds 1 januari 2016 werken beide gemeenten ambtelijk samen in de werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij.  Vanaf de start van deze samenwerking maken we een ontwikkeling door richting een organisatie, die innovatief en flexibel, kan inspelen op de veranderingen in de samenleving. Dit doen we door te werken mét onze inwoners in plaats van vóór onze inwoners. Dit noemen we van ‘buiten naar binnen’ werken. Om op een goede manier invulling te geven aan deze nieuwe manier van werken ga je aan het werk als meedenkende vakman, stimulerende facilitator/organisator, verbindende samenwerkingspartner en vernieuwende maatschappelijke ondernemer. Deze rollen zijn een handvat om goed ons werk te kunnen doen en zo bij te dragen aan onze missie; goed leven en werken in de gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel.
 
Spreekt onze manier van werken je aan en wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van onze ambities?  Dan zijn we op zoek naar jou (m/v). Kom jij onze organisatie versterken als:
 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling B (Stedelijk Gebied) (32 uur)
 
Wat houdt het werk in?
Als Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling houdt je je bezig met het adviseren, ontwikkelen, uitvoeren en/of handhaven van het RO beleid voor beide gemeenten. Het betreft hierbij beleid op een breed beleidsterrein met maatschappelijke impact waarbij je met politiek bestuurlijke gevoeligheden te maken kunt krijgen. Je werkzaamheden richten zich met name op de kleinere (particuliere) ontwikkelingen binnen het bestaand stedelijk gebied. Je hebt zicht op alle aspecten die betrekking hebben op een bepaald gebied; denk hierbij aan omgevingsfactoren, infrastructuur, stedenbouwkundige ontwikkeling, natuur en landschapswaarden e.d.. Verder ben je bezig met  het vertalen van het  nationale en provinciale ruimtelijke ontwikkelingsbeleid richting het beleid van onze beiden gemeenten. Ook houd je op een goede manier contact met alle initiatiefnemers (ontwikkelaars, particulieren, andere gemeenten e.d.) en weet je hen mee te nemen in het proces, waarbij je steeds helder bent over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit geldt uiteraard ook voor onze eigen interne organisatie. Je zoekt en onderhoudt actief het contact met andere afdelingen zoals  infrastructuur en vergunningverlening en uiteraard onze beide besturen. Je faciliteert in jouw werk alle partijen zo goed mogelijk en streeft ernaar gerechtelijke procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Je bent daarnaast (mede) verantwoordelijk voor de juridische begeleiding van ruimtelijke procedures in brede zin (o.a. inspraakprocedures, ter inzage legging, afhandeling zienswijzen, vaststellingsprocedure en eventuele beroepsprocedures).
 
Het team
De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit circa 20 medewerkers waaronder stedenbouwkundig adviseurs, (beleids)medewerkers op de terreinen van ruimtelijke ontwikkeling,  volkshuisvesting, erfgoed, grondzaken en juridisch medewerkers ruimtelijke ordening.

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?
 
Beleidsontwikkeling
Het ontwikkelen van nieuw, extern gericht, beleid waarbij je rekening houdt met politieke keuzes, financiële ruimte, wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen, effectmetingen en actuele ontwikkelingen
 
 
Procesbewaking
Zorgen voor een juiste afstemming en samenhang ten aanzien van het beleid, toetsen en evalueren van de uitvoering, zorgen voor de juiste voorlichting en communicatie en sturen op korte doorlooptijden
Beleidsevaluatie
Zorgen voor een goede evaluatie van het beleid, signaleren en analyseren van mogelijke knelpunten en mogelijke oplossingen presenteren
Juridische begeleiding
In voorkomende gevallen zorgen voor een adequaat en correct juridisch verloop van de vaststellingsprocedure
 
Wat zijn jouw kwaliteiten?
 • Je werkt graag met anderen samen
 • Je bent adviesvaardig
 • Je bent een echte netwerker
 • Je bent in staat om draagvlak te creëren
 
Wat vragen we van jou?
 • HBO/HBO+ opleiding in bijvoorbeeld planologie, geografie of een juridische richting
 • Je hebt een antenne voor politiek bestuurlijke zaken
 • Je werkt graag op een projectmatige manier
 • Je hebt affiniteit met stedelijke landschapsontwikkeling t.a.v. bedrijventerreinen, stads-en dorpskernen, inbreiding bestaand stedelijk gebied, uitbreidingslocaties, volkshuisvesting, woningbouwlocaties e.d.
 
Wij nodigen starters op de arbeidsmarkt van harte uit om te solliciteren!
 
Wat bieden wij jou?
 • Uitdagende functie
 • Werken in een veranderende en innovatieve organisatie
 • Een 32-urige werkweek
 • Een salaris in schaal 9
 
Jouw reactie
Ben je enthousiast en ga je graag aan de slag als beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling B  bij MijnGemeenteDichtbij? Je kunt solliciteren via werkeninnoordoostbrabant.nl. Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij HR via 073-5531229. Reageren kan tot en met 25 september 2017.
 
Wanneer je in dienst komt van MijnGemeenteDichtbij kunnen we, in overleg met jou, referenties inwinnen bij voorgaande werkgevers en er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag opgevraagd.
 
 
 

Competenties

Flexibiliteit
Integriteit
Stressbestendigheid
Verantwoordelijkheid
Analytisch vermogen
Creativiteit
Oordeelsvorming
Visie
Conflicthantering
Inlevingsvermogen
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Onderhandelen
Overtuigingskracht
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Initiatief
Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid
Plannen en organiseren

Contactpersoon sollicitatie

Lisette de Leeuw
HR Consulent
solliciteren@MijnGemeenteDichtbij.nl

Contactpersoon vacature

Willem van den Heuvel
073-5531125
w.vd.heuvel@mijngemeentedichtbij.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.