Meer perspectief voor jouw carrière

Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein
Peelgemeenten

HBO   |   Maximaal €4121   |   Schaal 10   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (tot 25-9-2017)
WERKEN BIJ DE PEELGEMEENTEN:
Inwoners staan centraal, want daar doen we het voor.
We verbinden en werken samen om problemen integraal op te lossen.
We werken in lokale gebiedsteams
 en de consulenten zijn er voor de inwoners en de netwerken rondom inwoners.
Als professional krijg je en neem je verantwoordelijkheid.
Je werkt volgens het principe “aanraken is afmaken”.
 
PAST DIT  BIJ JOU EN JE MANIER VAN WERKEN?
GRIJP DAN JE KANS!
Want wij zijn op zoek naar een collega voor de functie van:

                                     KWALITEITSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN
                                                    Aandachtsgebied Jeugd
                                                       (Fulltime, schaal 10)
 
Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten van start gegaan. Hierin werken vijf gemeenten: Asten, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel en Someren samen op het gebied van Wmo, Jeugd, Schulddienstverlening, Bijzondere bijstand en Minimaregelingen. Voor de bovenlokale backoffice functies is de standplaats Deurne. De consulenten werken in de gebiedsteams van een van de vijf Peelgemeenten. De organisatie is in ontwikkeling en we zijn nu vooral bezig met het vormgeven van de dienstverleningsprocessen en op elkaar ingespeeld raken conform de uitgangspunten van het dienstverleningsconcept. Dit vraagt behalve aandacht voor de inhoud, ook aandacht voor ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces vanuit vijf gemeenten en vanuit de Peelorganisatie.

Jouw functie:
Je bent als kwaliteitsmedewerker een belangrijke schakel tussen de lokale gebiedsteams en de backoffice van de uitvoeringsorganisatie. Lokaal is er een nauwe samenwerking met de Wmo-consulent, opvoedondersteuner en andere disciplines in het lokale gebiedsteam. Je hoofdtaken bestaan uit:
  • Het leveren van input voor het verbeteren van werkprocessen en instructies gericht op het verhogen van de kwaliteit.
  • Het steekproefsgewijs toetsen van beschikkingen gericht op het verhogen van de kwaliteit.
  • Het signaleren van relevante ontwikkelingen in (landelijke) wet- en regelgeving en jurisprudentie en bent verantwoordelijk voor juridische ondersteuning richting consulenten, opvoedondersteuners, jeugd- en gezinswerkers, expertpool, beleidsmedewerkers en ondersteunende diensten.
  • Het bijdragen aan deskundigheidsbevordering en “coaching on the job” van opvoedondersteuners, WMO consulenten, andere deskundigen in het gebiedsteam en klantbegeleiders BMS bij specifieke vragen. Je behandelt bezwaarschriften: onderzoek, schriftelijk verweer, vertegenwoordiging gemeenten tijdens hoorzittingen bij de bezwaarschriftencommissies, ondersteunen van het college bij beslissing op bezwaar.
De taken van de kwaliteitsmedewerker zijn voor zowel Wmo, Jeugd als BMS vergelijkbaar en niet gebonden aan een specifiek gebiedsteam. Momenteel zijn we op zoek naar kandidaten die vooral expertise meebrengen op het terrein van Jeugdzorg. De toekomstwens is om naar een generalistische kwaliteitsmedewerker te groeien voor alle drie de disciplines. Je werkt in een bovenlokaal team met als standplaats Deurne.

Wij vragen:
· een juridische opleiding (tenminste HBO) met specifieke kennis en ervaring op het aandachtsgebied Jeugd.
· kennis van de relevante wet- en regelgeving, kwaliteitsmanagement, de uitvoeringspraktijk op de specifieke problematiek van de doelgroep Jeugd;
· kennis van de complexe producten, diensten en gemeentelijke processen, met name op het aandachtsgebied Jeugd.
· sociale vaardigheid voor het bijsturen van teams, overtuigingskracht voor het bewerkstelligen van acceptatie over beslissingen bij cliënten/ klanten en het  samenwerking met diverse instanties;
· communicatie- en adviesvaardigheid voor het vertalen van knelpunten en patronen naar verbetervoorstellen, processen en procedures, het geven van begeleidings-adviezen en het monitoren van en rapporteren over de effectiviteit van het team;
· het kunnen leggen van verbanden tussen ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen;
 
Onze arbeidsvoorwaarden:
De indicatieve salarisschaal van deze functie bedraagt afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring is CAR/UWO functieniveau 10. In 2018 worden functieniveaus definitief vastgesteld. Het aantal uren is 36 per week.
De Peelgemeenten kent een eigen arbeidsvoorwaardenpakket, wat momenteel verder wordt vormgegeven.
 
Wil je meer weten?
Bel dan naar Harry Woltring, Algemeen Directeur (06-14760710).
Voor vragen over het verloop van de procedure kun je terecht bij de P&O adviseurs:  Han Vervoort (06-14760691) of Ineke Bevers (06-14760398).
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

Heb je interesse?
Log dan in op de vacaturesite www.werkeninzuidoostbrabant.nl, klik in het hoofdmenu op ‘Overheden’, kies voor de Peelgemeenten en maak een account aan. Plaats vóór 25 september 2017 digitaal je CV en motivatiebrief.

                Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 

Competenties

Oordeelsvorming
Conflicthantering
Mondelinge communicatie
Overtuigingskracht
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Kwaliteitsgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Ineke Bevers
Personeelsconsulent
06-14760398
ineke.bevers@peelgemeenten.nl

Contactpersoon vacature

Harry Woltring
Directeur
06-14760710
harry.woltring@peelgemeenten.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.