Meer perspectief voor jouw carrière
Logo Omgevingsdienst Brabant Noord schaduw
Omgevingsdienst Brabant Noord

De Omgevingsdienst Brabant Noord zorgt voor een schone en veilige leefomgeving

De Omgevingsdienst Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling van 18 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Dat is ook direct het belangrijkste werkgebied van de ODBN. Vanuit kantoren in ’s Hertogenbosch en Cuijk werken zo’n kleine 200 medewerkers dagelijks aan een schone en veilige leefomgeving. De ODBN voert taken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en handhaving en geeft op deze terreinen advies en werkt aan innovatie en ontwikkeling. 
 
Waarom de ODBN?
"Een vuurwerkramp zoals in Enschede; dat nooit meer!" Dit gevoel is de aanleiding geweest voor het hervormen van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in Nederland. De brand bij Chemie Pack in Moerdijk van begin 2011 heeft de noodzaak daarvan nog eens onderstreept. Doel van deze hervormingen is het toenemen van de kwaliteit van VTH-taken, zodat onze leefomgeving veiliger wordt en de procedurelast voor burgers en bedrijven afneemt. De Omgevingswet biedt in 2020 het integrale, wettelijke kader waardoor de gemeenten, provincie en ODBN vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. 
 
De Omgevingsdienst Brabant Noord zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst. Dat is onze missie.

Nieuwste vacatures

Specialist informatiebeheer

Specialist Wet natuurbescherming

Medewerker Servicedesk

Contactinformatie

Bezoekadres
Victorialaan 1 b-g
5213 JG 'S-HERTOGENBOSCH

Postadres
Postbus 88 b-g
5430 AB CUIJK

telefoon(0485) 338 300
emailinfo@odbn.nl
websitewww.odbn.nl