Meer perspectief voor jouw carrière
Logo Gemeente Dongen
Gemeente Dongen

Werken bij gemeente Dongen

Bij de gemeente Dongen doen we er alles aan om het beste in onze medewerkers naar boven te halen. We willen een excellente organisatie zijn die snel en efficiënt inspeelt op belangrijke maatschappelijke veranderingen. Daarvoor is flexibiliteit nodig. We werken daarom met zelforganiserende teams (bekijk organogram). Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk weggelegd in de organisatie. Onze medewerkers krijgen maximaal vertrouwen en veel ruimte voor initiatief.

We kiezen ervoor om steeds minder te werken met vaste functies. Steeds vaker geven we inhoud aan ons werk op basis van taken en rollen. Dat zorgt voor meer flexibiliteit en meer mobiliteit in onze organisatie. Dat zorgt ook voor betere interne én externe samenwerking en efficiëntere werkprocessen.

Onze medewerkers moeten om kunnen gaan met druk, snel kunnen schakelen en verschillende dingen tegelijk kunnen doen. Nieuwe ontwikkelingen, trends, wet- en regelgeving komen in hoog tempo op ons af. Steeds sneller moeten we de afweging maken óf en hóe we hier naar moeten handelen. Het moet flexibel, met lef, dynamisch, samen en snel.

We willen een organisatie zijn waar samen, lef, toegevoegde waarde en vertrouwen in het DNA zit. Een wendbare organisatie die floreert in dynamische omstandigheden en die in staat is om zich heel snel nieuwe werkwijzen en kennis eigen te maken. Onze missie, visie en kernwaarden lees je terug in deze praatplaat. Door de QR-code te scannen kun je een filmpje bekijken waarin de directie een toelichting geeft.

Nieuwste vacatures Alle vacatures »

Beleidsadviseur WMO

Beleidsadviseur WMO

Casusregisseur Team Entree

Casusregisseur Team Entree

Contactinformatie

Bezoekadres
Hoge Ham 62
5104 JJ DONGEN

Postadres
Postbus 10153
5100 GE DONGEN

telefoon14 0162
emailinfo@dongen.nl
websitewww.dongen.nl