Meer perspectief voor jouw carrière

Leden van de Adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad
Gemeente Meierijstad

Anders   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   0 uur
Solliciteer (t/m 30-9-2022)

De gemeente Meierijstad zoekt een voorzitter en overige leden van de nieuwe Adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad

 

Helpt u ons het evenwicht te bewaren tussen vlotte dienstverlening aan ruimtelijke initiatiefnemers, en het rijke erfgoed in onze Oostbrabantse gemeente? En heeft u specifieke kennis en ervaring om te adviseren over omgevingskwaliteit?

 

Meierijstad kent een omvangrijk erfgoedbestand met maar liefst 125 rijksmonumenten, drie archeologische rijksmonumenten, bijna 300 gemeentelijke monumenten, vier beschermde dorpsgezichten en ruim 850 beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle objecten. We waarderen ook onze stedelijke voorzieningen en duurzame toekomst. En dat alles in een gevarieerd landschap met beken, bossen, akkers, weiden en dorpen.

Nieuwe adviescommissie

Omdat de Omgevingswet (naar verwachting) in werking treedt per 2023 vernieuwen we het adviesstelsel voor de fysieke leefomgeving. De nieuwe adviescommissie is niet vervangt de bestaande monumentencommissie, welstandscommissie en kwaliteitsteams. Daarom zoeken we deskundige leden en plaatsvervangende leden voor verschillende disciplines.

Flexibele inzet in klein team

Veel van het commissiewerk gebeurt buiten de plenaire vergaderingen: door een incidentele kamer die vanuit de commissie is gevormd en die samen met de initiatiefnemer en de ambtelijke staf werkt aan de omgevingstafel (vooroverleg) en bij de beoordeling van formele aanvragen van een omgevingsvergunning. Als deskundige helpt een (plaatsvervangend) lid de initiatiefnemer om haar of zijn plan meer kwaliteit te geven. Vervolgens adviseert dat (plaatsvervangend) lid het college over de omgevingsvergunning. Naast het werk voor afzonderlijke initiatieven kan de commissie adviseren over het omgevingsbeleid. Dan treedt wel de voltallige commissie op.

Het voorzitterschap

De voorzitter treedt op als het ‘externe gezicht’ van de Adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad. Zij of hij draagt bij aan de organisatie van het commissiewerk, tezamen met de ambtelijk secretaris. De voorzitter moet gezag uitstralen, bijeenkomsten in goede banen leiden en een professioneel en bestuurlijk netwerk onderhouden. Soepel samenwerken met de ambtelijke staf is essentieel. De voorzitter is ook zelf lid van de commissie en brengt dan ook deskundigheid in. Er geldt voor de dienstdoende voorzitter een presentiegeld van € 295 per vergadering van de commissie of zitting van een kamer. Reiskosten kunnen vergoed worden.

De deskundige (plaatsvervangende) leden

In de groep (plaatsvervangende) commissieleden zoeken we deskundigheid in cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, restauratiearchitectuur, natuur en landschap, stedenbouw, duurzaamheid, architectuur en archeologische monumentenzorg. Er zullen zeker enkele (plaatsvervangende) leden benoemd worden met het oog op monumentenzorg. Er geldt voor een dienstdoend lid een presentiegeld van € 195 per vergadering van de commissie of zitting van een kamer. Reiskosten kunnen vergoed worden.

 

Voor welstandsadvies schakelt Meierijstad de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in, zodat er enkele (plaatsvervangende) leden via de ODZOB benoemd worden. Voor specifiek de beeldkwaliteit van ontwikkelgebied Veghels Buiten wil het college enkele plaatsvervangende leden benoemen. Die benoemingen lopen parallel aan deze open oproep.

Zittingstermijn

We willen de raad voorstellen om de (plaatsvervangende) leden te benoemen voor een termijn van twee, drie of vier jaar. Daarmee ontstaat direct een rooster van aftreden én kunnen we rekening houden met iemands eventueel eerder lidmaatschap van een van de bestaande commissies.

Uw sollicitatie

U kunt solliciteren tot en met 30 september 2022. Selectiegesprekken vinden plaats in week 40 en/of 41 (o.a. donderdagmiddag 6 oktober). We willen de raad voorstellen om vijf leden en zeven plaatsvervangende leden te benoemen in de Adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad. De selectiecommissie bespreekt niet alleen de individuele competenties van sollicitanten, maar richt zich ook op de nodige verscheidenheid aan disciplines en op het rooster van aftreden.

 

U kunt uw sollicitatie richten aan de raad van Meierijstad, per adres het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. dr. W. Oosten, werkatelier Gebiedsontwikkeling en planologie, postbus 10.001, 5460 DA Veghel, of per email  woosten@meierijstad.nl.

 

Contact

Wilt u meer weten over het advieswerk van de huidige commissies, of over ons omgevingsbeleid, neem dan contact op met Mark van den Broek, medewerker erfgoed: email mvandenbroek@meierijstad.nl, telefoon 0413 381 838.

Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Wouter-Jan Oosten, juridisch adviseur gebiedsontwikkeling: email  woosten@meieirjstad.nl, telefoon 0413 381 840.

 

Besluitvorming

De verordening over de nieuwe commissie wordt behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022. Het benoemingsbesluit over de (plaatsvervangende) commissieleden is voorzien in de raadsvergadering van 15 december 2022 (maar het benoemingsvoorstel raakt bekend in de tweede helft van oktober).

Contactpersoon sollicitatie

Jante Steenbekkers
HR Medewerker
jsteenbekkers@meierijstad.nl

Contactpersoon vacature

Anja Saris
Leidinggevende
14 0413
asaris@meierijstad.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website