Meer perspectief voor jouw carrière

Adviseur Omgevingswet
Provincie Noord-Brabant

WO, HBO   |   Tussen €3598 en €5119   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   30 - 36 uur
Solliciteer (t/m 6-12-2022)
Adviseur Omgevingswet

Vanuit het oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijk kwaliteit het adviseren/begeleiden van gemeenten en initiatiefnemers bij ruimtelijk ontwikkelingen.

 

Wat ga je doen?

Als adviseur omgevingswet ga je enerzijds in een zo’n vroeg mogelijk stadium in gesprek met gemeenten en eventueel initiatiefnemers. Doel van deze gespreken is om al in de ideefase de provinciale belangen en ambities in het initiatief mee te nemen en te borgen. Anderzijds bestaat het werk uit het beoordelen en adviseren van de plannen en initiatieven die in ons systeem zijn ingediend. Zowel in de advisering als in de beoordeling worden de plannen afgezet tegen de provinciale belangen en ambities zoals deze beschreven zijn in de Verordening Ruimte en de provinciale Omgevingsvisie. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het werk steeds mee naar de voorfase verschuiven.

 

Andere werkzaamheden in deze functie zijn onder andere:

 • Je adviseert het provinciaal bestuur over de ruimtelijke initiatieven en de daarbij behorende planologische procedures;
 • Je vraagt adviezen op van collega’s uit andere programma’s en brengt die samen in 1 provinciale reactie;
 • Je denkt mee en levert een bijdrage aan provinciale ruimtelijke ontwikkelingen en de ruimtelijke beleidsontwikkeling;
 • Je bent aanspreekpunt voor gemeenten, burgers en collega’s op het (provinciale) gebied van de Ruimtelijke ontwikkeling;
 • Je helpt mee de overgang van de Wet op de ruimtelijke ordening naar de Omgevingswet vorm te geven.

 

Zo lever jij jouw bijdrage aan Brabant!

Door al in een vroegtijdig stadium met initiatiefnemers mee te denken kan invulling worden gegeven aan onze ambities m.b.t. energietransitie, duurzame economie, verstedelijking en mobiliteit, klimaatadaptatie en een veilige en gezonde leefomgeving. Zo maak jij Brabant duurzamer.

 

Met wie werk je samen?

De harde kern bestaat uit 14 collega’s die hetzelfde soort werk doen. Deze collega’s zijn verdeeld over een 4-tal regio’s NoordOost, ZuidOOst, Midden en West. Deze collega’s worden direct ondersteund door een 10-tal planologen buitengebied. Deze collega’s geven advies m.b.t. de impact van het initiatief in zijn omgeving. Daarnaast zijn er ook nog adviseurs uit andere beleidsterreinen (wonen, werken, water, natuur, cultuurhistorie, etc.). Er is sprake van een grote mate van collegialiteit en bereidheid om elkaar te helpen.

 

Nieuwe collega’s beschouwen het vaak als een warm bad waarin ze terecht komen. Er is afgesproken om elkaar vooral op de donderdagen te ontmoeten, maar ook op de maandagen zijn er redelijk wat collega’s op het provinciehuis aanwezig. Dan worden er ook lunchwandelingen gehouden. De collega’s die op vrijdagmiddag aanwezig zijn besluiten regelmatig om de week met een borrel af te sluiten.

 

Herken jij jezelf hierin?

Als adviseur ben je omgevingsbewust. Je begrijpt de belangen en kan je goed verplaatsen in andere partijen zonder het eigen belang uit het oog te verliezen. Je neemt initiatief en bent in staat om te verbinden en draagvlak te creëren en te behouden. Naast de competenties beheers je de volgende kwaliteiten:

 • Afgeronde academische opleiding Planologie of door werkervaring bereikt niveau;
 • Kennis en ervaring in het ruimtelijke domein;
 • Sterk in procesmanagement omdat oplossingen niet altijd op de inhoud gevonden worden maar soms ook in de wijze waarop een proces georganiseerd wordt.

 

Wat bieden wij jou? 

Er zijn weinig stereotypes over ambtenaren die waar zijn. Eentje is in ieder geval wél waar: goede arbeidsvoorwaarden en een werkgever om trots op te zijn. Van flexibele werktijden en hybride werken tot aan opleiding en Brabantse gezelligheid. Er zijn veel interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Je ontvang in ieder geval:

 • Een baan op schaalniveau 11 voor 32 - 36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal €3598,- en maximaal €5119,- bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur).  
 • Een contract voor de duur van 1 jaar. Dit wordt daarna in principe omgezet in een vast contract. 
 • Een individueel keuze budget van 22,3 procent van je jaarsalaris. Je kunt dit bijvoorbeeld laten uitbetalen of er extra vakantiedagen van kopen.  
 • Een ontwikkelbudget van € 5.000,-.  

 

Waarom is werken bij Provincie Noord-Brabant zo mooi? 
Samen Brabant mooier maken: dat is onze opdracht. Maatschappelijke opgaven gaan ons aan het hart. Zoals het klimaat, de woningmarkt, de waterkwaliteit en mobiliteit. We sluiten aan bij wat er nu leeft. En kijken wat morgen en overmorgen nodig is. Dat doen we met inzet van al onze capaciteiten en talenten. Als een inclusieve, diverse en toekomstbestendige organisatie. Op de werkvloer, en in ons beleid. Gesteund door onze expertise, door nieuwe inbreng, door nieuwe collega’s. Uiteraard: niet alles gaat goed. Fouten maken mag. Met als resultaat dat we Brabant aantrekkelijker, bereikbaar, concurrerend en duurzaam maken en houden.  

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Jij vindt maatschappelijk bijdragen belangrijk in je werk en je zoekt een werkgever die goed voor je zorgt. Werk je graag vol trots mee aan Brabant? Kom aan boord, dan maken we Brabant samen mooier!

 

Heb je vragen?
Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Fred Schippers, H-manager ROW1, 06-18303480, fschippers@brabant.nl.

 

Wil je meer weten over de inhoud van de werk? Naam dan contact op met Peter van Beek, Projectleider Uitvoering WRO, T 06-55686604, M Pvbeek@brabant.nl.

 

Solliciteren 

Ben je al overtuigd en heb je zin in deze baan? We kijken uit naar je sollicitatie. \

Contactpersoon sollicitatie

Fred Schipperes
H-manager
06-18303480
fschippers@brabant.nl

Contactpersoon vacature

Thijs Meerman
Recruiter
06-52783646
Tmeerman@brabant.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website