Meer perspectief voor jouw carrière

Planbegeleider Ruimtelijke ontwikkeling/juridisch medewerker
Provincie Noord-Brabant

WO   |   Tussen €3181 en €4545   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur
Solliciteer (tot 1-9-2017)
Het leven is goed in het Brabantse land. Bij de provincie Noord-Brabant zetten we ons dagelijks in om te zorgen dat dit ook geldt voor de toekomst. Samen werken we aan een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijk vraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Uitdaging
In de ruimtelijke ordening gaat het om het afwegen van uiteenlopende belangen: realiseren van natuur en waterberging, (her)inrichting van het landelijk gebied, bouwen van woningen en de aanleg van wegen en bedrijventerreinen. Allemaal zaken die een beroep doen op de beperkte fysieke ruimte in Brabant en van grote invloed zijn op het leven van Brabantse burgers en ondernemers. De uitkomst van deze belangenafweging wordt door gemeenten vastgelegd in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. De provincie heeft in de Verordening Ruimte regels opgenomen waarvan de provincie het belangrijk vindt dat die door gemeenten worden toegepast bij hun ruimtelijke besluiten.
 
Het team Planbegeleiding Ruimtelijke ordening (PRO) zoekt een enthousiaste ervaren collega die ons helpt om deze plannen te beoordelen aan de hand van het provinciaal beleid en gemeenten kan adviseren over het provinciaal ruimtelijk beleid. Daarbij is het streven ook om deze plannen in overleg met betrokken partijen naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te krijgen binnen de daarvoor geldende termijnen. Een mooie uitdaging dus!
 
Wil jij jouw kennis en ervaring binnen de Ruimtelijke ontwikkeling verbreden door het werken bij de provincie Noord Brabant, dan nodigen wij jou graag uit ons team te komen versterken.

Wat ga je doen
 • Je coördineert de beoordeling van gemeentelijke planologische plannen op basis van het provinciale beleid;
 • Je adviseert gemeenten over grote gemeentelijke planologische ontwikkelingen in relatie tot het provinciaal beleid
 • Je adviseert het provinciaal bestuur over de gemeentelijke planologische plannen en juridisch planologische procedures
 • Je vertegenwoordigt de provincie bij rechtelijke ruimtelijke procedures
 • Je levert juridische bijdragen ten behoeve van provinciale ruimtelijke plannen
 • Je bent aanspreekpunt voor gemeenten, burgers en collega’s op het (provinciale) gebied van de Ruimtelijke ontwikkeling
 • Je helpt mee de overgang van de Wet op de ruimtelijke ordening naar de Omgevingswet vorm te geven.

Wat verwachten we van jou?
 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur in de richting van Nederlands recht, planologie of ruimtelijke ordening, of aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime kennis, juridische ervaring en affiniteit met het beleidsveld Ruimtelijke ontwikkeling, en aanpalende wetgeving zoals WABO en de (toekomstige) Omgevingswet.
 • Ervaring met zelfstandig afhandelen van bezwaar en (hoger) beroep.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Ondernemend, resultaat- en oplossingsgericht
 • In staat om flexibel en zelfstandig op verschillende (complexe) dossiers tegelijk te opereren
 • Bestuurlijk sensitief.
 • Omgevingsbewust en in staat de doorsteek te maken met andere opgaven, binnen en buiten de fysieke leefomgeving.

Geïnteresseerd en solliciteren? 
Enthousiast geworden en heb je zin in deze uitdagende functie?
Reageer dan met brief en CV naar Peter van Beek (afdelingshoofd RONO);  T 06-55686604,  Pvbeek@brabant.nl. Ook voor vragen over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Peter.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft  een functie op schaalniveau 11 voor 32-36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal € 3.245,41 en maximaal € 4.636,33 bruto per maand bij een volledige werkweek.

Het betreft een structurele functie voor onbepaalde tijd. Je start met een aanstelling bij wijze van proef van één jaar, die in het geval van goed functioneren wordt omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd’. 

De gesprekken zullen bij voorkeur worden gepland in week 39.

LET OP: enkel sollicitaties via de mail worden in behandeling genomen, niet de sollicitaties via het (onderstaande) sollicitatieformulier.

Competenties

Stressbestendigheid
Zelfstandigheid
Omgevingsbewustzijn
Schriftelijke communicatie
Besluitvaardigheid
Nauwkeurigheid
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Peter van Beek
06-55686604
pvbeek@brabant.nl

Contactpersoon vacature

Peter van Beek
06-55686604
pvbeek@brabant.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.