Meer perspectief voor jouw carrière

Business Strateeg
Provincie Noord-Brabant

WO   |   Tussen €4016 en €5738   |   Schaal 13   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 36 uur
Solliciteer (tot 26-10-2017)
Het leven is goed in het Brabantse land. Bij de provincie Noord-Brabant zetten we ons dagelijks in om te zorgen dat dit ook geldt voor de toekomst. Samen werken we aan een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijk vraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Uitdaging
Het programma Opdrachtgeverschap en Regie Omgevingsrecht (ORO) vervult de rol van professioneel opdrachtgever voor de omgevingsdiensten en is daarnaast de schakel tussen de provinciale organisatie en de partners op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Dit compacte programma maakt onderdeel uit van het cluster Natuur, Water & Milieu. Als strategisch “business controller” adviseer je het management en de medewerkers van ORO.
 
De business strateeg werkt nauw samen met de accountmanagers van het programma ORO. Daarnaast is er regelmatig contact met management en medewerkers van zowel het cluster Natuur, Water & Milieu als van het cluster Bedrijfsvoering. De functie van business strateeg bevindt zich op het snijvlak van het VTH-domein, Bedrijfsvoering, Planning & Control, en Financiën; daarom is strategisch denken en handelen een “must”.
Ook voor het (door)ontwikkelen van het professioneel opdrachtgeverschap is de strategische bijdrage van de business strateeg van groot belang. Naast interne contacten onderhoudt de business strateeg ook een uitgebreid extern netwerk wat onder andere bestaat uit de directeuren, hoofden Bedrijfsvoering, concerncontrollers en accountmanagers van de omgevingsdiensten, maar ook uit VTH-managers en financieel adviseurs van andere deelnemende partijen. In deze context is bestuurlijke sensitiviteit onmisbaar.
Ben jij de enthousiaste, ondernemende en inspirerende “business strateeg” die wij zoeken?
 
Wat ga je doen?
 • Je levert een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de opdrachtgeversorganisatie;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, monitoren en bijstellen van de financiële kaders voor het opdrachtgeverschap aan en het eigenaarschap van de omgevingsdiensten;
 • Je levert een bijdrage aan de provinciale P&C-cyclus voor VTH en de omgevingsdiensten;
 • Je beoordeelt de kadernota’s, begrotingen, bestuursrapportages en jaarrekeningen van de omgevingsdiensten en adviseert hierover aan mededeelnemers en dagelijks bestuur omgevingsdiensten;
 • Je evalueert de knelpunten bij de beleidsuitvoering en de effectiviteit van de beleidsmaatregelen en op grond hiervan stel je het beleid bij;
 • Ten behoeve van het ambtelijke en bestuurlijke overleg beoordeel je beleidsvoornemens in meerjarig perspectief en stelt beleidsnotities en beleidsalternatieven op ;
 • In samenwerking met de accountmanagers, stel je GS- en PS-dossiers voor de inbreng van de provinciale zienswijze op de begrotingen van de omgevingsdiensten;
 • Je maakt annotaties voor Algemeen- en Dagelijks Bestuur -vergaderingen op het gebied van financiën, P&C, bedrijfsvoering;
 • Je voert accountgesprekken met omgevingsdiensten op het gebied van financiën, P&C, bedrijfsvoering;
 • Je stemt periodiek af met het team Verbonden Partijen van de provincie;
 • Ook stem je periodiek “business cases” af met de clustercontroller en (senior) FPC-adviseurs van zowel cluster Natuur, Water & Milieu als Bedrijfsvoering;
 • Je bewaakt van de financiële kaders bij de provinciale uitvoeringsprogramma’s aan de omgevingsdiensten;
 • Je beoordeelt bevoorschotting / afrekening van de door de omgevingsdiensten geleverde prestaties;
 • Je signaleert tijdig als er bijgestuurd moet worden op basis van het financieel beleid bij de omgevingsdiensten; signaleren en verwerken indicaties dat bijsturing noodzakelijk of wenselijk is;
 • Het opstellen van kostenramingen voor leges plichtige vergunningsaanvragen;
 • Het deelnemen aan externe overleggen (met vertegenwoordiging van andere opdrachtgevers en omgevingsdiensten), zoals werkgroepen Financiën, P&C panel en adoptie-adviesgroep;

Kortom: een afwisselende en uitdagende baan!
 
Wat verwachten we van jou?
 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau (financieel-economische of bedrijfskundige opleiding);
 • Je hebt ervaring met advisering in complexe, langdurige processen in een politiek-bestuurlijke, dynamische omgeving;
 • Je hebt aantoonbare, meerjarige werkervaring in een vergelijkbare functie binnen de publieke sector;
 • Je kan strategisch handelen: je bent in staat te schakelen op diverse niveaus, belangen en activiteiten;
 • Je bent omgevingsbewust en beschikt over bestuurssensitiviteit: je bent geïnformeerd over maatschappelijk en politieke ontwikkelingen en benut deze informatie in je werk;
 • Je kan verbanden leggen tussen inhoudelijke doelstellingen, financiële aspecten en potentiele risico’s;
 • Je bent samenwerkingsgericht: een team-player met een oog voor een integrale aanpak;
 • Je bent organisatiesensitief: je bent je ervan bewust dat jouw handelingen impact hebben op andere onderdelen van de provinciale organisatie.
 • Je bent ondernemend, ondersteunend, analytisch en vernieuwend;
 • Tot slot overzie je bedrijfsvoeringprocessen, denk je procesmatig en ben je continu op zoek naar verbeterpunten.

Korte omschrijving organisatie-eenheid:
In de loop van 2013 zijn in Brabant 3 omgevingsdiensten opgericht. Deze diensten zijn verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van werkzaamheden die in het (recente) verleden vanuit de provinciale organisatie tot stand werden gebracht. Hierbij gaat het om werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 
De strategische verantwoordelijkheid van deze activiteiten (bijvoorbeeld visie- en planontwikkeling en politiek-gevoelige uitvoeringstaken) is ondergebracht bij het cluster Natuur, Water & Milieu. Dit cluster werkt aan optimale zorg voor ecologie, milieu, lucht, water, bodem, natuur en landschap. Het programma ORO maakt onderdeel uit van het cluster Natuur, Water & Milieu.
 
Wat bieden we:
 • Een zeer dynamische werkomgeving;
 • Een uitdagende functie met ruimte voor ontwikkeling in het opdrachtgeverschap;
 • Een hecht en compact team en een informele sfeer
 • Zie ook: https://www.brabant.nl/vacatures/wat-de-provincie-biedt.aspx

Het gaat om een functie op schaalniveau 13 voor 36 uur per week.  Het salaris bedraagt minimaal € 4016,67 en maximaal € 5738,09 bruto per maand bij een volledige werkweek.
Het betreft een structurele functie voor onbepaalde tijd. Je start met een aanstelling bij wijze van proef van één jaar, die in het geval van goed functioneren wordt omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd

Geïnteresseerd en solliciteren?
Lijkt het je wat of wordt je nieuwsgierig? Voor vragen over de inhoud van de functie, neem je contact op met Marijanne van den Dries. Wil je solliciteren? Stuur dan een mail naar Gisela de leeuw en geef daarin aan waarom je de functie graag wilt vervullen.
 
Een assessment kan onderdeel van de procedure uitmaken.
 
 LET OP:
 Alleen sollicitaties via de mail worden in behandeling genomen niet de sollicitaties via het (onderstaande) sollicitatieformulier.
 

Competenties

Overtuigingskracht
Besluitvaardigheid

Contactpersoon sollicitatie

Gisela de Leeuw
Afdelingshoofd
06-27745247
gdleeuw@brabant.nl

Contactpersoon vacature

Marijanne van den Dries
Programmamanager
06-27745039
mvddries@brabant.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.