Meer perspectief voor jouw carrière

MO: Teammanager Sociaal Wijkteam
Gemeente 's-Hertogenbosch

HBO   |   Maximaal €5384   |   Schaal 12   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (tot 24-10-2017)
Wij zoeken per direct een kandidaat voor de functie
 

Teammanager Sociaal Wijkteam (36 uur)

De functie

De functie bevindt zich op het snijvlak van waar de gemeentelijke organisatie en het dagelijkse leven elkaar raken. Het verbinden van de gemeentelijke organisatie met de bewoners en de organisaties die in de wijk werkzaam zijn is een succesfactor voor wat we noemen de sociale kracht van de stad.
De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft om verder vorm en inhoud te geven aan de kracht van de stad, besloten om in 6 gebieden te werken met Sociaal Wijkteams (SWT’s) die werken volgens het regiemodel.  Vanaf november 2017 stuurt de teammanager twee teams aan.
Een wijkteam bestaat uit gemiddeld 10-12  medewerkers met een achtergrond in (jeugd) hulpverlening, sociaal domein of welzijn. De opdracht van het team is het verbeteren van de positie van (kwetsbare) huishoudens. Dit doen zij door te werken volgens de methode van de kanteling (ze kijken wat de bewoner zelf kan doen en betrekken actief het netwerk om de bewoner).  Zij arrangeren de ondersteuning ontkokerd: een huishouden, een plan, met een regisseur. De teammanager coacht de medewerker op de invulling van deze regierol, het organiseren van maatwerk in casuïstiek en het werken vanuit de grondhouding VERVE (Veiligheid En Regie voor Elk) Een andere belangrijke taak is het terugdringen van maatschappelijke kosten. Deze Nieuwe Aanpak is een belangrijke pijler in de systeeminnovatie die nu nodig is in het sociale domein. De omvang en samenstelling van de teams is bepaald op basis van de maatschappelijke opgave van het gebied.
 
Voor de wijkteams West en Noord zoeken wij een bevlogen teammanager die vooral gaat sturen op de generalistische aanpak (proces) en minder op (vak)inhoud, die is belegd bij de gedragswetenschapper. De taken van de teammanager zijn:
 • leidinggeven aan twee integrale teams jeugd en volwassenen in twee wijken
 • verbinden van bestaande en ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsrelaties en –vormen, gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid van bewoners en het bieden van passende ondersteuning
 • zelfstandig organiseren van de noodzakelijke randvoorwaarden om het wijkteam optimaal te laten functioneren;
 • sturen op de gewenste resultaten van het wijkteam (inhoudelijk en financieel);
 • personele taken, aanname-en scholingsbeleid en coaching van medewerkers,
 • bewaakt en optimaliseert de kwaliteit van de werkuitvoering en bijbehorende registraties
 • samen met collega’s verder ontwikkelen van de opdracht aan en werkprocessen van de wijkteams gericht op de transformatie
 • bouwen en onderhouden van relevante netwerken (informeel en professioneel);
 • input geven voor de preventieve en collectieve programmering voor het gebied;
 • input geven voor de doorontwikkeling van het concept generalistische wijkteams.
 • Formuleren van en opdracht geven voor beleidsrealisatie met betrekking tot de stedelijke transformatieopgaven
 
Het betreft een uitdagende en interessante functie voor kandidaten die de innovatie in het sociale domein mee vorm willen geven
De teammanager werkt onder andere nauw samen met de gedragswetenschappers van de Gemeente bij wie de vakinhoudelijk component is belegd, de managers die de transformatieopgaven realiseren en de collega leidinggevenden van de Buurtteams.
 

profiel

De teammanager is  inspirerend/enthousiasmerend, initiatiefrijk, ondernemend (heeft geen negen-tot-vijf-mentaliteit), creatief, nuchter, besluitvaardig, resultaatgericht, verbindend en communicatief. Hij of zij kan relativeren, past zich gemakkelijk aan en is een echte teamspeler De teamleider die wij zoeken aanvaart de uitdaging om in een veranderende en politieke-bestuurlijke omgeving de rots in de branding te zijn voor de teams aan wie hij/zij leiding geeft. De teammanager heeft een relevante opleiding op minimaal Hbo-niveau.
  
De teammanager heeft kennis van:
 • individuele hulpverlening en samenlevingsvraagstukken;
 • samenwerkingsprocessen en samenwerkingspartners in het sociale en medische domein en;
 • relevante wet- en regelgeving in en bekostiging van het sociale en medische domein.
 
De teammanager heeft ervaring met:
 • coördineren of leidinggeven in het sociale domein (minimaal vijf jaar);
 • budgetverantwoordelijkheid;
 • situationeel leidinggeven
 • organische processen (‘werkende weg ontwikkelen’);
 • verandermanagement, projectmanagement en programmamanagement en;
 • werken in een wijk en opereren in netwerken in een wijk.

De afdeling

De functie is ondergebracht bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, sectie uitvoering. De teammanager valt hiërarchisch onder het afdelingshoofd. 

Ons aanbod

De gemeente ’s-Hertogenbosch biedt de teammanager een uitdagende en interessante pioniersfunctie. Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 5.384,- bruto per maand bedraagt (schaal 12). Onze organisatie biedt daarnaast een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Henk Kloor, directielid en Hoofd Uitvoering, telefoonnummer 06-15543530.
Voor vragen met betrekking tot de procedure kunt u contact opnemen met Fabian Westhoff, medewerker personeelsmanagement, telefoonnummer 06-31659116. 

De sollicitatieprocedure

Uw sollicitatie kunt u uiterlijk tot en met 23 oktober 2017 indienen onder vermelding van het vacaturenummer MO2017-59. U kunt uw brief richten aan onze directeur mevrouw ir. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. De eerste gesprekken vinden naar alle waarschijnlijkheid plaats op donderdag 26 oktober 2017.

Interesse?

Solliciteer dan nu via onderstaand sollicitatieformulier!
 
 

VACATURENUMMER: MO2017-59

Competenties

Integriteit
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Leidinggeven
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Resultaatgerichtheid

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.