Meer perspectief voor jouw carrière

Lid kamer II vd onafhankelijke Commissie voor de Bezwaarschriften
Gemeente Veldhoven

WO   |   Regulier   |   Flexibel   |   0 - 36 uur
Solliciteer (tot 27-2-2018)

                              

                                                Lid kamer II van de onafhankelijke

                                             Commissie voor de Bezwaarschriften

 

                                                        Vacaturenummer 18.007

 

 

 

Wat ga je doen?

 

Algemene informatie

De commissie adviseert de gemeenteraad, het college of de burgemeester over de te nemen beslissingen op bezwaren. 

De commissie bestaat uit twee kamers. Kamer I adviseert over bezwaarschriften die betrekking hebben op o.a. het terrein van sociale zaken, subsidies, burgerzaken, jeugd en welzijn. Kamer II behandelt bezwaarschriften en adviseert daarover, die betrekking op o.a. vergunningen, planschade en handhavingszaken.

De vergaderingen vinden plaats op donderdagavond, vanaf 19.00 uur. De kamers vergaderen afwisselend om de week.

 

Samenstelling

De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden: twee leden in kamer I en twee in kamer II. De voorzitter zit beide kamers voor. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

 

Wie zoeken wij en wat moet je kunnen?

In verband met het aftreden van een lid van kamer II zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

 

Wij zoeken naar een kanditaat die:

een afgeronde juridische opleiding (WO-niveau) heeft genoten;
beschikt over actuele ervaring en adequate kennis van het omgevingsrecht (Wabo, Wro) en van de Algemene wet bestuursrecht;
beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een oplossingsgerichte instelling;
beschikt over ervaring of affiniteit met het functioneren van het lokaal openbaar bestuur;
gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en in staat is tot het vormen van een onafhankelijk oordeel;
geen deel uitmaakt of werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Veldhoven;

 

Wat bieden wij?

De vergoeding voor de leden van de commissie bedraagt € 153,32 per vergadering.

Procedure

Het lid wordt door het college benoemd. De zittingsperiode bedraagt vier jaar. Het is de bedoeling dat het nieuwe lid zo spoedig mogelijk het werk gaat beginnen.

 

Wil je meer weten? Reageren?

Wil je eerst meer weten over de functie? Neem dan contact op met mevrouw mr. A. Vliegenberg, secretaris van de Commissie, afdeling Advies en Ondersteuning, telefoon 14040.

 

Denk jij dat wij jou zoeken en wil je solliciteren? Schrijf een brief, gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, en mail deze samen met je cv (liefst in één document), onder vermelding van ‘sollicitatie Commissie voor de bezwaarschriften’ naar werken@veldhoven.nl of reageer via werkeninzuidoostbrabant.nl Zorg ervoor dat jouw sollicitatie uiterlijk op 26 februari 2018 bij ons binnen is.

 

Voorwaarde voor benoeming is dat je een geldende Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overleggen.

Competenties

Integriteit
Zelfstandigheid
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Besluitvaardigheid
Nauwkeurigheid
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Patrice Klaassen
14040
werken@veldhoven.nl

Contactpersoon vacature

Anke Vliegenberg
Secretaris van de Commissie
14040
anke.vliegenberg@veldhoven.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.