Meer perspectief voor jouw carrière

Stageopdracht Jeugd en Veilligheid
Gemeente Venlo

WO, HBO   |   Stage   |   Tijdelijk   |   0 - 36 uur
Solliciteer (tot 26-1-2018)
Stageopdracht Jeugd en Veiligheid
 
Wij zijn op zoek naar een 4e jaars HBO stagiair(e) met als achtergrond bestuurskunde, sociale wetenschappen, criminologie of integrale veiligheid.
 
Gemeente Venlo
Venlo is een gemeente met ongeveer 100.000 inwoners en bestaat uit een fraaie historische binnenstad en een gevarieerd pallet aan dorpskernen en stadswijken. Venlo is de goed bereikbare, levendige, dynamische centrumstad van Noord-Limburg in een groene plattelandsregio met ruim 285.000 inwoners en gelegen aan de Maas.
 
Venlo onderscheidt zich o.a. door haar keuze voor ‘gezonde groei’, heeft de ambitie om de gezondste stad (en regio) van Europa te zijn en haar inwoners een hoogwaardig en aantrekkelijke leefomgeving te bieden met volop ruimte en stedelijke voorzieningen. Regio Venlo heeft als eerste regio ter wereld het duurzaamheidsprincipe Cradle to Cradle (C2C) volledig omarmd en wil graag een voorbeeldfunctie vervullen op dit gebied.
 
Zie voor meer informatie over de gemeente Venlo www.venlo.nl

Aanleiding 
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Dit omvat allerlei vormen van hulpverlening, van lichte ondersteuning tot zware opvang voor jeugdigen. De kernopgave, ook voor de gemeente Venlo, is om door een samenhangend geheel aan hulp en ondersteuning elke jeugdige de ondersteuning te bieden die nodig is. De afgelopen jaren heeft de focus bij de gemeente Venlo gelegen op onder andere (de contractering van) maatwerkdiensten (zoals begeleiding, behandeling en logeren).
Om een volgende stap te kunnen zetten naar een samenhangend aanbod willen we een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van jeugdigen die zorg ontvangen vanuit het zogenaamde gedwongen kader. Een voorbeeld hiervan is de ondertoezichtstelling in het kader van jeugdbescherming, waarbij ouders en jeugdige de begeleiding van een gezinsvoogd bij de opvoeding moeten accepteren.
 
Vanuit het gemeentelijk beleid is de kernvraag: hoe ziet de doelgroep die ondersteuning ontvangt in het gedwongen kader eruit? De antwoorden op deze vraag worden gebruikt om te bepalen of en in hoeverre er ‘aan de voorkant’ kan worden geïnvesteerd (bijvoorbeeld preventie) om zwaardere hulpverlening te voorkomen. Het uitgangspunt is en blijft om zoveel mogelijk jongeren met zo licht en toegankelijk mogelijke hulpverlening verder te helpen.
 
Voor de uitvoering van deze opdracht is een stageplaats beschikbaar.
 
Opdracht
De opdracht zal bestaan uit verschillende werkzaamheden. Interviews met betrokken organisaties, voor zover mogelijk met de doelgroep zelf, onderzoek naar voorbeelden bij andere gemeenten of regio’s en dit verwerken tot een plan van aanpak of advies op basis waarvan verder beleid kan worden gemaakt. Deze werkzaamheden worden in nader overleg verder ingevuld. Tijdens de looptijd van de opdracht kan ook worden gevraagd om andere voorkomende werkzaamheden op dit beleidsterrein te vervullen.
 
Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand met een relevante opleiding en studie, bijvoorbeeld bestuurskunde, sociale wetenschappen, criminologie, integrale veiligheid op HBO/WO werk- en denkniveau (minimaal vierdejaars HBO). Verder heb je aantoonbare affiniteit met sociaal-maatschappelijke thema’s in het algemeen en jeugd(zorg) in het bijzonder. Basiskennis op het terrein van jeugdhulp en/of de lokale overheid is hierbij een pré.
 
Je bent in staat om je het onderwerp snel eigen te maken (leergierig) en kunt zelfstandig maar ook samenwerken binnen de eigen opdracht (uiteraard wel onder begeleiding).
 
Duur en omvang stage
Begin van de stage is in overleg, maar in elk geval het eerste kwartaal van 2018 (bij voorkeur) tot de zomer van 2018. De omvang is (bij voorkeur) 36 uur per week, maar dit kan in overleg ook naar beneden worden bijgesteld.
 
Stagevergoeding
Wij bieden een stagevergoeding van € 400,00 bruto per maand (op HBO niveau) bij een full-time stage van 5 dagen per week.
 
Ben je geïnteresseerd? 
Solliciteer dan uiterlijk 25 januari 2018 via onderstaande button onder vermelding van Stage Jeugd en Veiligheid. In je reactie zien we ook graag extra informatie met betrekking tot de doelstelling van je stage, je stageperiode en het aantal uren/dagen dat je beschikbaar bent.
 
Inlichtingen
Nadere inlichtingen over de inhoud van de stageopdracht kun je inwinnen bij Jeroen van Summeren, telefoonnummer 06-15885627 of via mailadres j.vansummeren@venlo.nl
 

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.