Meer perspectief voor jouw carrière

Kwaliteitsmedewerker
Peelgemeenten

HBO   |   Maximaal €4225   |   Schaal 10   |   Regulier   |   Vast   |   28 - 36 uur
Solliciteer (tot 25-2-2018)

Peelgemeenten is een samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Wij werken vanaf 1 januari 2017 samen aan de uitvoering van de taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening. Onze missie is het stimuleren van zelfredzaamheid van onze inwoners en hen ondersteunen wanneer de zelfredzaamheid in het geding komt.

 

In de visie van de Peelgemeenten is sterk verankerd dat de dienstverlening lokaal wordt georganiseerd: dicht bij onze inwoners. De consulenten werken in één van de vijf lokale gebiedsteams. Hier wordt actief samengewerkt met alle lokale organisaties die inwoners ondersteunen met zorgvragen en financiële problemen. Voor de functies in de backoffice is de standplaats Deurne.

 

Voor het team Organisatie en Ontwikkeling zijn we op zoek naar een:

 

                                                 KWALITEITSMEDEWERKER

                                        (28-36 uur per week, functieschaal 10)

 

Jouw functie

Je bent als kwaliteitsmedewerker bovenlokaal, standplaats Deurne, een belangrijke schakel tussen de lokale gebiedsteams en de backoffice van de uitvoeringsorganisatie binnen het sociaal domein (Jeugd, WMO en BMS). Lokaal is er een nauwe samenwerking met de consulent, opvoedondersteuner en andere disciplines in het lokale gebiedsteam.

 

Je hoofdtaken bestaan uit:

 • Het leveren van input voor het verbeteren van werkprocessen en instructies gericht op het verhogen van de kwaliteit;
 • Het steekproefsgewijs toetsen van beschikkingen gericht op het verhogen van de kwaliteit;
 • Het signaleren van relevante ontwikkelingen in (landelijke) wet- en regelgeving en jurisprudentie en bent verantwoordelijk voor juridische ondersteuning richting consulenten, opvoedondersteuners, jeugd- en gezinswerkers, expertpool, beleidsmedewerkers en ondersteunende diensten;
 • Het bijdragen aan deskundigheidsbevordering en “coaching on the job” van opvoedondersteuners, WMO consulenten, andere deskundigen in het gebiedsteam en klantbegeleiders BMS bij specifieke vragen. Je behandelt bezwaarschriften: onderzoek, schriftelijk verweer, vertegenwoordiging gemeenten tijdens hoorzittingen bij de bezwaarschriftencommissies, ondersteunen van het college bij beslissing op bezwaar.

 

Wij vragen

 • Een juridische opleiding met specifieke kennis en ervaring met de aandachtsgebieden Jeugd, WMO en BMS op minimaal HBO niveau;
 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving, kwaliteitsmanagement, de uitvoeringspraktijk op de specifieke problematiek van de doelgroep Jeugd;
 • Kennis van de complexe producten, diensten en gemeentelijke processen, met name op de genoemde aandachtsgebieden;
 • Sociale vaardigheid voor het (bij)sturen van teams, overtuigingskracht voor het bewerkstelligen van acceptatie over beslissingen bij cliënten/klanten en het samenwerken met diverse instanties;
 • Communicatie- en adviesvaardigheid voor het vertalen van knelpunten en patronen naar verbetervoorstellen, processen en procedures, het geven van begeleidings-adviezen en het monitoren van en rapporteren over de effectiviteit van het team;
 • Het kunnen leggen van verbanden tussen ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen.

 

Onze kernwaarden

 • Betrouwbaar/eerlijk;
 • Betrokken;
 • Resultaatgericht, met oog voor de mens achter de functie;
 • Eigen verantwoordelijkheid met maatwerk als uitgangspunt;
 • Ruimte gevend en ruimte nemend; ontwikkeling biedend, maar binnen heldere kaders.

 

Onze arbeidsvoorwaarden

De indicatieve salarisschaal van deze functie is schaal 10. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 4.225 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2018). In 2018 worden functieniveaus definitief vastgesteld. De Peelgemeenten kent een eigen arbeidsvoorwaardenpakket, wat momenteel verder wordt vormgegeven.

 

Wil je meer weten?

Bel dan vanaf 19 februari naar Sanne Peters, teamleider (06-14760364). Voor vragen over het verloop van de procedure kun je terecht bij de personeelsadviseurs: Han Vervoort (06-14760691) of vanaf 19 februari Ineke Bevers (06-14760398).

 

Heb je interesse?

Solliciteer dan vóór 25 februari via de website: www.werkeninzuidoostbrabant.nl.

 

                    Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Competenties

Oordeelsvorming
Conflicthantering
Mondelinge communicatie
Overtuigingskracht
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Kwaliteitsgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Ineke Bevers
Personeelsconsulent
06-14760398
ineke.bevers@peelgemeenten.nl

Contactpersoon vacature

Sanne Peters
06-14760364
sanne.peters@peelgemeenten.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.