Meer perspectief voor jouw carrière

Casemanager Wabo (vergunningen bouw) 1,0 fte
Gemeente Weert

HBO   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 36 uur
Solliciteer (tot 1-3-2018)

FUNCTIE                  : Casemanager Wabo (vergunningen bouw) 1,0 fte

HR21                        : Beleid – Vergunningen – Medewerker Beleidsuitvoering I

AFDELING                : Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

TEAM                        : Vergunningen

Salarisniveau     : Aanloopsalarisschaal 9

Dienstverband     : Tijdelijke ambtelijke aanstelling voor 1 jaar

Informatie            : Margot van den Broeke, hoofd afdeling VTH, tel. 0495-575859

Solliciteren         : www.Banenpleinlimburg.nl

 

 

Wij zijn het team Vergunningen van de gemeente Weert en we zijn onderdeel van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Graag delen we onze expertise met jou! Graag leren we van jouw frisse blik. En samen willen wij het verschil maken voor onze organisatie, onze collega’s en natuurlijk voor onze burgers, ondernemers en initiatiefnemers.

 

En daarom bieden wij jou de mooie uitdaging aan want jij:

herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen ingediende documenten; zoekt relevante informatie en gaat proactief achter ontbrekende informatie aan; werkt integraal en stemt daarbij de eigen bijdrage af op de organisatie, rekening houdend inbreng van andere specialismen, vakgebieden en beleidsterreinen; neemt nieuwe informatie in zich op en past deze effectief toe.
Je bent flexibel ingesteld, verandert bij problemen de eigen gedragsstijl om het doel te bereiken. Je kan helder en compact formuleren en je bent zowel schriftelijk als mondeling sterk in communicatie/advisering.

Tot slot heb je een (bijna) afgeronde HBO opleiding Bouwkunde.

 

In het kader van onze organisatie Ontwikkeling WinD (Weert in Dynamiek) zijn we bovendien op zoek naar een portie drive, ondernemerschap én eigenaarschap, goede contactuele eigenschappen, lef en een dosis energie.

 

Wij bieden jou een boeiende en uitdagende plek binnen ons team en de gemeente Weert met veel ruimte en ontwikkelmogelijkheden. De werkzaamheden vinden plaats vanuit het team Vergunningen, waarbij je de gehele VTH-keten ondersteunt. De taken, activiteiten en verantwoordelijkheden richten zich daarbij voornamelijk op het toetsen van vergunningsaanvragen voor bouw- of sloopactiviteiten om vervolgens adviezen op te stellen en hierover op heldere wijze met de betrokkenen te communiceer. De werkzaamheden bestaan uit:

  • toetsen en beoordelen van omgevingsvergunningen, deelactiviteit bouw, sloopaanvragen, principeverzoeken;
  • toetsen aan relevante wet- en regelgeving, zoals bestemmingsplantoets, Bouwbesluit en voorleggen aan de welstandscommissie;
  • adviseren van burgers en bedrijven bij hun bouwinitiatieven;
  • treedt op als casemanager van omgevingsvergunningen en coordineert het Wabo proces;
  • draagt zorg voor de afhandeling van en inhoudelijke toetsen van aanvragen;
  • verlenen van technische, dan wel juridische ondersteuning betreffende aanschrijvingen;
  • toetst ingediende bouwplannen aan het bouwbesluit en draagt zorg voor gemotiveerde toekenning of afwijzing van de aanvraag;
  • optimaliseren van de procedures en de ontwikkeling en evaluatie van het beleid;
  • verstrekt inlichtingen betreffende procedures en voortgang van aanvragen.

Getriggerd?

Reageer dan snel, authentiek en overtuig ons van jouw motivatie. Reageren kan tot en met 28 februari 2018 via de website www.banenpleinlimburg.nl. Het betreft een herhaalde oproep; mocht je reeds op deze vacature hebben gereageerd dan hoef je dat niet opnieuw te doen.

Uitsluitend sollicitaties die via deze weg binnenkomen worden in behandeling genomen.
Er vindt een Drijfveren Analyse op basis van het Profile Dynamics plaats en een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure Een assessment kan onderdeel uit maken van de selectieprocedure.

 

Voor algemene informatie over de organisatie van de gemeente Weert wordt verwezen naar de site www.weert.nl

Competenties

Flexibiliteit
Oordeelsvorming
Inlevingsvermogen
Samenwerken
Schriftelijke communicatie

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.