Meer perspectief voor jouw carrière

Raadsgriffier gemeente Mill en Sint Hubert
Werkorganisatie CGM

WO, HBO   |   Maximaal €5520   |   Schaal 12   |   Regulier   |   Vast   |   28 uur
Solliciteer (t/m 27-3-2018)

De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert zoekt gemotiveerde kandidaten voor de functie van:

Raadsgriffier

voor 28 uur per week (28/36)

 

De gemeente
Mill en Sint Hubert kenmerkt zich door een zeer gevarieerd landschap en ligt tussen het Raamdal en de “vroegere Peel”. De gemeente bestaat naast de hoofdkern Mill uit de dorpen Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord. Er wonen bijna 11.000 inwoners en heeft een uitgebreid verenigingsleven.
 

Gemeenteraad

De gemeenteraad telt 15 zetels, na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 verdeeld over 3 fracties.

De gemeente Mill en Sint Hubert kent drie raadscommissies: Ruimte & Economie, Samenleving & Bestuur en de Audit commissie.

 

Ambtelijke organisatie
De gemeente Mill en Sint Hubert werkt vanuit bestuurlijke zelfstandigheid intensief samen met de gemeenten Cuijk en Grave.  Met het oog hierop zijn met ingang van 1 januari 2014 de ambtelijke organisaties van deze drie gemeenten samengevoegd in de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM. Vanuit deze werkorganisatie wordt de dienstverlening aan de drie gemeenten verzorgd.

 

Griffie

De gemeenteraad in Mill en Sint Hubert wordt ondersteund door een griffier, een plaatsvervangend griffier en  administratieve ondersteuning. De plaatsvervangend griffier en de administratieve ondersteuning voor de griffie worden geleverd vanuit de Werkorganisatie CGM. Tezamen vormen zij de griffie van de gemeente Mill en Sint Hubert.

 

De griffier heeft een sleutelpositie ten aanzien van de advisering en ondersteuning van de gemeenteraad. Met de burgemeester en gemeentesecretaris vormt de griffier hét scharnier tussen bestuur en ambtelijke organisatie.

 

Functie in hoofdlijnen:

De griffier ondersteunt de raad, de raadscommissies en de afzonderlijke raadsleden in hun werk. De werkzaamheden omvatten onder andere het volgende:

  • Het procesmatig, procedureel en logistiek adviseren en ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van de politiek-strategische (jaar)agenda;
  • Het vanuit een adequate planning, coördinatie en goede informatievoorziening bijdragen aan een goed verloop van de vergaderingen;
  • Het ondersteunen en adviseren van raadsfracties en individuele raadsleden bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, moties, amendementen en andere instrumenten;
  • Het gevraagd en ongevraagd signaleren van thema’s en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die voorde kaderstellende en controlerende functie van de raad van belang zijn;
  • Het ondersteunen en adviseren van de voorzitter van de raad bij de uitoefening van zijn functie;
  • Het voeren van overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris over ambtelijke bijstand, politiek/bestuurlijke zaken en over hetgeen door de raad wordt verlangd;
  • Het ondersteunen van de raad bij het proces van informatieverzameling en het uitwisselen van argumenten voorbesluitvorming over raadsvoorstellen;
  • Het bijdragen aan en ondersteunen van de communicatie vanuit de raad naar inwoners en media;
  • Het monitoren van de uitvoering van raadsbesluiten en het bewaken van de voortgang van de raadscorrespondentie en klachtenafhandeling;
  • Het optreden als budgethouder van budgetten van de raad, het signaleren van eventuele overschrijdingen en het adviseren over budgettaire zaken;

Over de werkzaamheden als griffier wordt verantwoording afgelegd aan de werkgeverscommissie.   

 

Wat wij vragen

Minimaal een relevante HBO-opleiding met ruime aanvullende bestuurskundige kennis en ervaring. Ervaring bij de griffie, als raadsadviseur of raadsgriffier is een pre.

Verstand van en gevoel voor het politiek-bestuurlijk functioneren van de lokale overheid heeft u in uw bagage.

Aantoonbare betrokkenheid bij en inzicht in maatschappelijke en politieke thema’s. U bent daarbij vanuit uw rol burgergericht en beschikt over een gezonde dosis vernieuwingskracht.
Relevante ervaring met het organiseren en sturen van projecten en processen.

Bovenal bent u gemotiveerd en enthousiast.

 

Naast analytisch vermogen, flexibiliteit, overtuigingskracht, organiserend vermogen en communicatieve vaardigheden, zijn de volgende competenties treffend voor de Millse

griffier;

Omgevingssensitiviteit – Schakelvermogen – Open en toegankelijk – Relativering/humor.

 

Wat wij bieden

Afhankelijk van kennis en ervaring bieden een bruto maandsalaris van maximaal
€ 5.520,-- (voltijdsalaris functieschaal 12 cao sector gemeenten per 01.01-2018 ) op basis van 28 uur per week (28/36).
Verder beschikken wij over een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden
 

De selectieprocedure:

De vacature is opengesteld van 12 maart tot 28 maart 2018.

De werkgeverscommissie en de voorzitter van de raad treden op als selectiecommissie.
- De 1e ronde selectiegesprekken vindt plaats in week 17.
- De 2e ronde selectiegesprekken vindt plaats in week 18.
 

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de inhoud van de vacante functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgeverscommissie, de heer Sjors van Kempen (0485-454784 / 06-17854334). Heeft u vragen over de selectieprocedure dan kunt u daarmee terecht bij personeelsadviseur Geert Loeffen (06-83694612).

Gemotiveerde sollicitaties, met Curriculum Vitae, kunnen tot 28 maart 2018 gericht worden aan de voorzitter van de werkgeverscommissie,  gemeente Mill en Sint Hubert.

Competenties

Flexibiliteit
Integriteit
Stressbestendigheid
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Inlevingsvermogen
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Schriftelijke communicatie
Initiatief
Plannen en organiseren

Contactpersoon sollicitatie

Geert Loeffen
Personeelsadviseur
06-83694612
geert.loeffen@cgm.nl

Contactpersoon vacature

Sjors van Kempen
Raadslid / voorzitter werkgeverscommissie
06-17854334
sjors.van.kempen@outlook.com

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.