Meer perspectief voor jouw carrière

M&D - Ervaren WOZ Taxateur
Gemeente 's-Hertogenbosch

HBO   |   Maximaal €3805   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 24-2-2019)

Voor het bureau Waardebepaling, Bezwaar en Beroep van de afdeling Belastingen zijn wij op zoek naar een ervaren WOZ-taxateur.

De functie

Als WOZ-taxateur bent u werkzaam bij het bureau WBB en verricht u de volgende werkzaamheden:

 • Marktverkenning van courant onroerende zaken:
  • het bijhouden van ontwikkelingen op met name de lokale en regionale vastgoedmarkt;
  • het beoordelen en analyseren van gerealiseerde huur- en verkooptransacties;
  • het toetsen en bewaken van de kwaliteit van deze gegevens in relatie tot individuele taxaties en referentiesystemen.
 • Het afbakenen en taxeren van roerende en onroerende zaken:
  • door middel van de gangbare taxatiemethodieken (zoals bijvoorbeeld de vergelijkingsmethode en de gecorrigeerde vervangingswaarde);
  • het voeren van overleg met de betrokken bedrijven en instanties dan wel hun adviseurs (waarde-deskundigen/fiscalisten) over de waarde-vaststelling en de factoren welke hieraan ten grondslag hebben gelegen.
 • Het mede adviseren m.b.t. beroep- en bezwaarschriften tegen de vastgestelde waarden, inhoudende:
  • het in het licht van het ingediende bezwaar c.q. beroep herbeoordelen van een eerder vastgestelde waarde;
  • het bij overzichtelijke zaken voeren van inhoudelijk overleg met betrokken reclamant dan wel diens adviseur (waarde-deskundige/fiscalist);
  • het als toegevoegd waardedeskundige (mede) vertegenwoordigen van de gemeente bij de Rechtbank en het Gerechtshof.

Uw profiel

 • HEAO MER, differentiatie Vastgoed en Makelaardij;
 • in bezit van het WOZ-diploma;
 • zeer ruime ervaring met het taxeren in het kader van de Wet WOZ;
 • affiniteit met geautomatiseerde gegevensverwerking;
 • ervaring met taxatie-applicaties;
 • goede contactuele eigenschappen;
 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Ons aanbod

Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 3.805,- bruto per maand bedraagt (functionele schaal 9). Voor zeer goede kandidaten is een maximaal salaris van € 4.225,- bruto per maand mogelijk (uitoopschaal 10).

De afdeling

De afdeling Belastingen bestaat uit het bureau Waardebepaling, Bezwaar en Beroep (WBB) en het bureau Heffen en Innen (H&I) en heeft de volgende missie: op een klantvriendelijke, efficiënte en rechtvaardige wijze genereren van belastingopbrengsten.
De doelstelling van de afdeling luidt als volgt: een juiste, tijdige en volledige waardering van objecten, aanslagoplegging, bezwaarafhandeling, inning van belastingen en beleidsformulering.

Binnen het bureau WBB worden alle woningen en niet-woningen in kaart gebracht en jaarlijks van een WOZ-waarde voorzien. Daarnaast handelt het bureau de jaarlijkse stroom aan bezwaar- en beroepschriften af. Bij bureau H&I zorgt men er voor dat alle beschikkingen en aanslagen tijdig worden toegestuurd. En vervolgens handelt men de invordering af, waaronder kwijtschelding en dwanginvordering.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw K. Stenger, hoofd bureau WBB door te mailen naar k.stenger@s-hertogenbosch.nl of via tel. (073) 615 5291.

Voor vragen met betrekking tot de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw F. Tasdemir door te mailen naar f.tasdemir@s-hertogenbosch.nl of via tel. (073) 615 5147.

 

Eventuele 1e gesprekken vinden plaats op: maandag 11 maart 2019.

Eventuele 2e gesprekken vinden plaats op: maandag 18 maart 2019.

Interesse?

Solliciteer dan vóór 25 februari 2019 via onderstaand sollicitatieformulier! 

Competenties

Zelfstandigheid
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie
Nauwkeurigheid

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website