Meer perspectief voor jouw carrière

Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur
Gemeente Boxmeer

WO, HBO   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 24-3-2019)

Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur

 

Fulltime (36 uur)

 

De gemeenteraad van Boxmeer (29.000 inwoners, 21 raadsleden) heeft een eigen ondersteunende afdeling: de griffie. Kerntaken van de griffie zijn advies en bijstand aan de gemeenteraad, het ontwikkelen, vernieuwen en bewaken van procedures en de logistieke ondersteuning van de raad. De griffie is een klein, hardwerkend en enthousiast team dat bestaat uit 4 personen, te weten de griffier, de plv. griffier/
raadsadviseur, de medewerker Rekenkamercommissie/griffie en de griffiemedewerker.

De griffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel goed mee samen. De griffie is de schakel tussen de gemeenteraad en het college, de organisatie en de inwoners, instellingen en bedrijven. De raad beschikt over een werkgeverscommissie voor de personele kant van de griffie.

Omdat de huidige plv. griffier door de raad per 1 juli 2019 is benoemd tot griffier ontstaat een vacature in de functie van plv. griffier/raadsadviseur.

 

Taken van de plv. griffier/raadsadviseur

 • ondersteunt inhoudelijk, procesmatig en logistiek de gemeenteraad en raadscommissies in het kader van de vertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende taken
 • levert tactisch en operationeel advies en bijstand aan de gemeenteraad en raadscommissies
 • bewaakt bestuurlijke procedures, passend binnen de geldende randvoorwaarden
 • vervangt de griffier bij diens afwezigheid en verricht specifieke werkzaamheden als plv. griffier
 • ontwikkelt en implementeert beheersinstrumenten
 • adviseert de raad en de raadscommissies over tactische en operationele processen en vraagstukken op het gebied van bestuur en organisatie
 • toetst de aan de raad en raadscommissies voorgelegde adviezen op kwaliteit, compleetheid en volledigheid van de stukken
 • ondersteunt de raad bij de totstandkoming van de lange termijnagenda en de invulling van de beleids- en beheercyclus
 • draagt mede zorg voor de ontwikkeling en implementatie van procedures en werkprocessen
 • bewaakt de kwaliteit van het bestuurlijke besluitvormingsproces en doet verbetervoorstellen
 • coördineert en bewaakt de opstelling van beleidsvoorstellen en nota’s van de raad
 • verzorgt de voorbereiding, ondersteuning, secretariaat en afhandeling van commissievergaderingen en maakt behandelvoorstellen
 • verzorgt de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning van de raad, het presidium, de agendacommissie en andere commissies
 • ondersteunt bij interactieve processen met burgers, bedrijven en/of instellingen
 • onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming
 • bevordert en bewaakt samenwerking met (externe) organisaties/partijen
 • geeft bij afwezigheid van de griffier leiding aan de medewerkers van de griffie
 • ondersteunt en adviseert de griffier

 

Gevraagde kwaliteiten

 • hart hebben voor het werk van de gemeenteraad, politieke sensitiviteit, interesse in politiek en in het werk daarin een onafhankelijke positie kunnen innemen
 • minimaal HBO werk- en denkniveau, blijkend uit een relevante afgeronde opleiding en/of de opleiding tot griffier of raadsadviseur en beschikt bij voorkeur over de certificering bij het IIMC. Goede relevante kennis van het gemeenterecht. Daarnaast is het van belang aantoonbaar enige jaren ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een complexe politiek-bestuurlijke werkomgeving te hebben
 • modern inzicht in het functioneren van de raad, commissies en griffie
 • empathisch vermogen, tegelijkertijd vasthoudend en proactief en gedegen een steentje bij kunnen dragen aan de ontwikkeling en positionering van de raad en de raadscommissie(s)
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, uitstekende kennis van de Nederlandse taal en een scherp analytisch beoordelingsvermogen
 • een gezonde dosis werklust
 • goede kennis van en bedreven in het omgaan met digitaal werken en kantoorautomatisering
 • betrokken, collegiaal en stressbestendig
 • zeer flexibel qua werktijden, waaronder het werken in de avonduren, maar ook qua geest zodat snel geschakeld kan worden in de werkzaamheden en in de opstelling en werkwijze richting anderen. Bereid de vakanties op te nemen in de recesperioden van de raad

 

Solliciteren

Inlichtingen worden desgevraagd verstrekt door de griffier Toon Cornelissen, tel. 06-51712568. De functie wordt bezoldigd naar schaal 10 van de CAR/UWO.

Belangstellenden kunnen reageren tot en met zondag 24 maart 2019 door hun brief met motivatie en een uitgebreid CV als bijlage digitaal te zenden aan de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Boxmeer, p/a griffier@boxmeer.nl. .

De selectiegesprekken worden gehouden door de werkgeverscommissie in het bijzijn van de griffier en de huidige plv. griffier.

Contactpersoon sollicitatie

Werkgeverscommissie van de gemeenteraad Boxmeer
griffier@boxmeer.nl

Contactpersoon vacature

Toon Cornelissen
06-51712568
T.Cornelissen@boxmeer.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website