Meer perspectief voor jouw carrière

Medewerkers Duurzaamheid
Gemeente Boxmeer

WO, HBO   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   28 - 36 uur
Solliciteer (t/m 14-4-2020)

Om de ambities op het gebied van duurzaamheid te verwezenlijken is de gemeente Boxmeer is, voor de afdeling Ruimte en Economie (RE),  op zoek naar twee  zeer gemotiveerde en enthousiaste:

 

Medewerkers Duurzaamheid

 

Wat ga je doen?

 • Je trekt samen met je directe collega duurzaamheid het proces van de transitievisie warmte, zorgt voor vaststelling van de gemeentelijke transitievisie warmte en het opstellen van gemeentelijke wijkaanpakken voor de uitvoering van de warmtetransitie.
 • Je neemt actief deel in het proces van de Regionale Energiestrategie (RES) Noordoost Brabant.
 • Je voert samen met je directe collega duurzaamheid de projecten van het duurzaamheidsplan uit, waarbij jullie gezamenlijk in- als extern optreden als ambassadeur voor duurzaamheid. Denk daarbij aan projecten als zon op dak, energiebesparingen bij bedrijven, wijkgerichte aanpak voor energiebesparing en (grootschalige) initiatieven voor de opwek van duurzame energie;
 • Je neemt actief deel aan het projectteam Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030. Hier werken de 5 gemeenten in het Land van Cuijk samen met het Waterschap Aa en Maas samen aan een klimaatbestendig Land van Cuijk in 2030.
 • Je neemt deel aan projecten in de regio Noordoost Brabant op het gebied van klimaat. Dat kan als lid van een projectteam of als (duo) projectleider.
 • Je werkt actief samen met de collega’s van de afdeling Openbare Werken aan de verdere borging en uitvoering van klimaatadaptatie (projecten) in onze gemeente
 • Je stimuleert, ondersteunt en bent de aanjager van duurzaamheidsinitiatieven in onze gemeente;
 • Je werkt mee aan het actief promoten van Brabant Woont Slim (regionaal energieloket) in onze gemeente. Denk daarbij aan energiecafé ’s waar inwoners geïnformeerd en ondersteund worden bij het verduurzamen van de eigen woning, en het uitvoeren van de RRE-regeling.
 • Je adviseert binnen onze interne projectteams over thema’s als aardgasloos bouwen, NOM/BENG, duurzaam en circulair bouwen.

 

De bovenstaande taken zijn het takenpakket waarmee je samen aan de slag gaat. De taken kunnen in onderling overleg worden verdeeld.

 

Wat breng je mee?

 • Enthousiasme en creativiteit. De energie- en warmtetransitie, klimaatadaptatie en overgang naar een circulaire economie vraagt om innovatieve en creatieve oplossingen en aanpakken. Aandacht voor de sociale kant van deze transities speelt een belangrijke rol. Hoe krijgen we als gemeente iedereen mee? Dit vraagt een andere rol van ons als overheid. Jij hebt hier goede ideeën over en bent in staat om die om te zetten in concrete acties en projecten.
 • Een goede bestuurlijke ‘antenne’. Je weet hoe je in een bestuurlijk-politieke omgeving projecten van de grond krijgt en welke belangen daarbij een rol spelen.
 • Een flinke dosis teamspirit en drive om, samen met de collega’s van de sector Ruimte, de uitdagingen die ons als gemeentelijke organisatie te wachten staan, op te pakken.
 • Een afgeronde opleiding (bachelor/master) op het gebied van bijvoorbeeld milieu-natuurwetenschappen of milieumaatschappijwetenschappen ofmilieukunde.
 • Doelgerichte aanpak, je bent een doener, pakt projecten snel op een projectmatige manier op.
 • Gevoel voor wat er speelt buiten de gemeentelijke organisatie en gevoel bij de rol van de gemeente.

 

Wat bieden wij jou?

Het zijn twee functies (1 voor 36 uur en 1 voor 28 uur per week eventuele andere invulling is ook mogelijk). Het salaris wordt aan de hand van de functieschaal vastgesteld op grond van ervaring, geschiktheid en bekwaamheid. Wij bieden een salaris van maximaal € 5.067,- (functieprofiel vakspecialist A, functieschaal 11) bij een 36-urige werkweek.

Wij kennen een prima pakket arbeidsvoorwaarden, primair en secundair. Na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt bij goed functioneren de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Wat wordt je werkomgeving?

De Sector Ruimte bestaat uit de afdelingen Openbare Werken, Ruimte & Economie, Bedrijfsbureau en Vergunningen. Binnen de afdeling Ruimte en Economie werken onze medewerkers op het terrein van economie, duurzaamheid, recreatie en toerisme, volkshuisvesting en wonen, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling. Waarbij integraal en projectmatig aan de verschillende thema’s wordt gewerkt. 

 

De gemeente Boxmeer heeft forse ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Deze ambities zijn vastgelegd in het Duurzaamheidsplan 2019-2021:

Klimaatbestendig in 2030 en energieneutraal in 2045.

Forse ambities waar we de komende jaren veel werk voor moeten verzetten!

Heb jij energie om samen met ons de komende jaren hier de schouders onder te zetten dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Jij bent aan zet!

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met het afdelingshoofd Ruimte & Economie, Jack Craenen of Nicolette Peters medewerkster duurzaamheid en klimaatadaptatie, tel. 0485–585911. Stuur je sollicitatie vóór 15 april 2020 via Werken In Noordoost Brabant. Vermeld het vacaturenummer 2020-04 linksboven in de brief.

 

Goed om te weten

De vacature is tegelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gebleken geschiktheid hebben kandidaten van de gemeenten binnen het Land van Cuijk, zijnde gemeente Boxmeer, gemeente Sint Anthonis en de werkorganisatie CGM voorrang.

Daarnaast kan de Belbinanalyse onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

 

Tot slot staat onze gemeente aan de start van een herindelingsproces in het Land van Cuijk. De verwachting is dat we per 1 januari 2022 opgaan in een gemeente van ongeveer 80.000 inwoners.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Contactpersoon sollicitatie

Afdeling P&O
0485-585911
afdelingpeno@boxmeer.nl

Contactpersoon vacature

Jack Craenen
Afdelingshoofd Ruimte en Economie
0485-585911
gemeente@boxmeer.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website