Meer perspectief voor jouw carrière

PPM-20-04 Procesmanager voor de Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Venlo

HBO   |   Maximaal €5756   |   Schaal 11A t/m 12   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 14-7-2020)

Het team Project- en Procesmanagement is op zoek naar een

 

Procesmanager voor de  Ruimtelijke  Ontwikkeling  (36 uur per week)

 

Gemeente Venlo

De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in beweging  is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven. De organisatie is afgestapt van haar oude hiërarchie en laat projecten zoveel mogelijk bottom up ontstaan en groeien.

De organisatie is plat georganiseerd, er is een directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 27 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt.   

 

Team Project- en procesmanagement

Het team Project- en Procesmanagement is verantwoordelijk voor de voorbereiding van  besluitvorming van grootschalige en/of complexe ruimtelijke initiatieven waaronder ook gebiedsontwikkeling. Deze initiatieven worden ter hand genomen door Procesmanagers. Daarnaast is het team belast met de realisatie van (majeure) projecten binnen de gemeente Venlo. Dit zijn ruimtelijk-fysieke projecten waarbij de gemeente zelf een actieve rol vervult.

Het team is ook proceseigenaar van Projectmatig werken binnen de gemeente Venlo. Vanuit die rol zijn de medewerkers van het team ambassadeur van Projectmatig werken in andere teams binnen de organisatie.

Met het beoordelen van kansrijke initiatieven en het realiseren van de projecten draagt het team bij aan het realiseren van de (programma)doelen van de stad. 

Het team Project- en Procesmanagement zal ook een belangrijke rol  gaan vervullen bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet. In de voorbereiding op de invoeringsdatum van deze wet zullen interne processen aangepast worden. Proces- en projectmanagers/-leiders zullen begeleid en toegerust moeten worden om met de juiste competenties een rol te vervullen in de dialoog met aanvragers, stakeholders en de omgeving. Alle ruimtelijke en maatschappelijk initiatieven zullen aan de intaketafel worden besproken en beoordeeld. Het hoofddoel hierbij is te bepalen of het initiatief wenselijk is. Dat wil zeggen: past het initiatief bij de omgevingsvisie van de gemeente en de ketenpartners en is het kansrijk om verder te ontwikkelen?

 

Procesmanager
Als procesmanager is jouw kerntaak het proces managen van nieuwe ruimtelijke-fysieke initiatieven. Dit doe je als volgt:

 • Je levert een bijdrage aan  het evalueren en eventueel bijstellen/actualiseren van relevante visies en ruimtelijke plannen;
 • Je bent voorzitter van het interne wegingsoverleg, waarin alle nieuwe ontwikkelingen en plannen besproken en beoordeeld worden;
 • Je bespreekt de ingekomen grotere en/of complexe  initiatieven met verantwoordelijke wethouders en zorgt ervoor dat de initiatieven ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders;
 • Je kunt,  in het geval het college instemt met een projectmatige ontwikkeling van het initiatief, de rol toebedeeld krijgen van gemandateerd opdrachtgever van het project;
 • Je coördineert het maandelijkse overleg tussen procesmanagers en de verantwoordelijke wethouder(s) over de voortgang van de lopende ruimtelijke initiatieven;
 • Je rapporteert ieder kwartaal over de lopende initiatieven bij de directie en het college van burgemeester en wethouders;
 • Je levert een actieve bijdrage aan het intakeproces in kader van de nieuwe Omgevingswet;
 • Je treedt in voorkomende gevallen op als zogenaamde “intakemanager” bij ingekomen ruimtelijk-fysieke initiatieven.

Jouw profiel

 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring en ervaring met procesmanagement in de publieke sector;
 • Een verbinder, een netwerker en een samenwerker, zowel in- als extern
 • Sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • In het bezit van procesmatige kwaliteiten en een goed regisserend vermogen;
 • Een krachtige persoonlijkheid  die relaties en contacten ontwikkelt en onderhoudt met als doel de beoogde ontwikkeling dan wel het project goed in te bedden in de omgeving;
 • Een goede gesprekspartner op bestuurlijk niveau;
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding.

 

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn
 • Politieke sensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Resultaatgerichtheid
 • Onderhandelen
 • Belangen verbinden
 • Flexibel gedrag

 

Ons aanbod

 • Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 5.756,00- bruto (aanloopschaal 11A - functieschaal 12) per maand, bij een fulltime dienstverband.
 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris).
 • Plaats onafhankelijk werken.
 • Flexibele werktijden.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Ruimte voor eigen initiatief.

 

Solliciteren

Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via onderstaande button en onder vermelding van vacaturenummer PPM-20-04. Reageren kan tot en met 14 juli. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 juli.

 

Inlichtingen

Nadere inlichtingen over de inhoud kun je inwinnen bij Huib Pelser  (teamleider project- en procesmanagement) ☎ 06- 34195663. Bij vragen over het proces kunt u contact opnemen met Maud Roulaux-Sijbers (HR-adviseur) ☎ 06-46895970.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Competenties

Flexibiliteit
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Onderhandelen
Overtuigingskracht
Schriftelijke communicatie
Resultaatgerichtheid

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website