Meer perspectief voor jouw carrière

Gezins- en Jongerencoach
Peelgemeenten

HBO, Anders   |   Maximaal €4048   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 4-10-2020)

Sta je stevig in je schoenen en kun je ondanks alle verschillende belangen een koers bepalen (en vasthouden) die recht doet aan de gezondheid en veiligheid van kind en gezin? Slaag jij erin om het begrip ‘normaliseren’ handen en voeten te geven? Lever jij vanuit je eigen rol graag een bijdrage aan de opgaven van jouw gemeentelijke team? Dan ben jij degene die wij zoeken! 

 

Wie zijn wij?  

De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten is het ambitieuze samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Sinds 1 januari 2017 trekken wij samen op in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening. Onze jonge, dynamische organisatie telt circa 100 collega’s en kenmerkt zich door een platte structuur. De aansturing gebeurt door het Management Team, dat bestaat uit 3 teammanagers en de algemeen directeur. 

 

Onze missie en visie  

Onze missie is het stimuleren van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Ook ondersteunen wij hen wanneer hun zelfredzaamheid in het gedrang komt. In de visie van Peelgemeenten is het lokaal organiseren van de dienstverlening, dicht bij onze bewoners, sterk verankerd. Daarom is elk van onze consulenten werkzaam in één van de 5 lokale gebiedsteams. Als team werken zij actief samen met alle lokale organisaties die inwoners met zorgvragen en/of financiële problemen ondersteunen. Voor de backoffice-functies geldt Deurne als standplaats. 

 

Je komt in algemene dienst bij de GR Peelgemeenten. Voor het Sociaal team Laarbeek zijn wij op zoek naar een:      

  

Gezins- en jongerencoach 

32-36 uur per week, functieschaal 9   

  

Jouw uitdaging   

Kinderen, jeugdigen en ouders die vragen hebben over het opvoeden en opgroeien kunnen terecht bij het Sociaal team Laarbeek. De Gezins- en Jongerencoach (GJC) is het eerste aanspreekpunt voor hen. De GJC analyseert de hulpvraag en pakt, waar mogelijk, de hulpverlening voor eigen rekening. De GJC is ook degene die de inzet van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp organiseert en hier regie op voert. De GJC stelt samen met het gezin een gezinsplan op. Bij dreigende onveiligheid stelt de GJC de veiligheidsafspraken op. De GJC voert regie op het gezinsplan en het veiligheidsplan, dit alles in samenspel met de gedragswetenschapper (intern), de procesregisseur (intern) en de betrokken ketenpartners. Deze verschillende rollen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

De GJC organiseert alle vormen van ondersteuning en hulp, van preventie tot complexe situaties. Je belangrijkste taken zijn:  

 • je adviseert en informeert jeugdigen en ouders/opvoeders;  

 • je biedt begeleiding en ondersteuning aan de jeugdige en het gezin;  

 • je stelt een plan van aanpak op en voert de regie over de hulpverlening vanuit dit plan van aanpak;  

 • je bewaakt de voortgang en draagt zorg voor de afhandeling van de acties uit dit plan van aanpak;  

 • je organiseert de inzet van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp; 

 • je werkt samen met betrokken organisaties (o.a..  zorgpartners, Veilig Thuis, Politie en Gecertificeerde Instellingen) en hebt veelal de voorzittersrol in multidisciplinaire overleggen ;    

 • je pakt de zorgmeldingen vanuit Veilig Thuis en de crisisafhandeling vanuit Spoed voor Jeugd op;  

 • je en kunt (mogelijk) ingezet worden als zittingsvertegenwoordiger;  

  

Jouw profiel   

 • je bent in het bezit van een relevant HBO-diploma (Sociale Studies / Pedagogiek).   

 • je hebt kennis en minimaal drie jaar ervaring in het werken met gezinnen en jeugdigen;  

 • je hebt een SKJ/BIG registratie, of minimaal een vooraanmelding georganiseerd;  

 • je bent stressbestendig en werkt oplossingsgericht;  

 • Je bent in staat om goed en helder te rapporteren en voelt je verantwoordelijk voor een goed plan en een compleet  en zorgvuldig dossier; 

 • Je hebt een helicopterview en weet goed de verschillende lijnen binnen één gezin samen te brengen in één plan;  

 • Je bent in staat om zowel zelfstandig te kunnen werken, in teamverband te kunnen werken en met ketenpartners goed samen te werken; 

 • je bent in staat om ‘door te pakken’, hebt een er-op-af mentaliteit en durft beslissingen te nemen in moeilijke en complexe situaties;  

 • je legt en onderhoudt gemakkelijk contacten en hebt uitstekende mondelinge communicatieve vaardigheden.     

   

Wij bieden   

 • een uitdagende functie voor 32-36 uur per week;  

 • salaris van functieniveau 9 (maximaal € 4.048,- bruto per maand op basis van 36 uur per week, salaristabel 1 oktober 2020). De functie is geplaatst in de HR21-functie medewerker beleidsuitvoering II;  

 • Individueel Keuzebudget ter hoogte van 17,05% van je brutosalaris;  

 • uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden (met o.a. uitruil woon-werkverkeer, aan- en verkoop verlofuren, plaats- en tijdonafhankelijk werken, collectieve kortingen op verzekeringen en vitaliteitsbudget);  

 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met hierna de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.  

  

Meer informatie?   

Bel voor een toelichting op de vacature met Rianne Schwillens (teammanager dienstverlening, 06 14 76 04 00) of voor een toelichting op de invulling van de functie met Laura Volleberg (gebiedsmanager Laarbeek, 06 18 58 30 27).  

  

Solliciteren? 

Wil je solliciteren, reageer dan vóór 5 oktober 2020  aanstaande via www.werkeninzuidoostbrabant.nl op deze vacature onder vermelding van vacaturenummer 2020-14-2.  De eerste selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 9 oktober 2020. Graag hier rekening mee houden.  

  

 Competenties 

Stressbestendigheid 

Samenwerken 

Regievoering 

Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden  

Besluitvaardigheid 

Cliëntgericht  

 

Acquisitie 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Competenties

Stressbestendigheid
Coachen
Mondelinge communicatie
Netwerken
Overtuigingskracht
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Besluitvaardigheid

Contactpersoon sollicitatie

Rianne Schwillens
Teamleider
rianne.schwillens@peelgemeenten.nl

Contactpersoon vacature

Laura Volleberg-Janssen
Regievoerder Sociaal Domein
Laura.Volleberg@laarbeek.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website