Meer perspectief voor jouw carrière

Beleidsmedewerker Verbonden Partijen
Provincie Noord-Brabant

WO   |   Tussen €3506 en €5008   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 24-1-2021)

Het leven is goed in het Brabantse land. Bij de provincie Noord-Brabant zetten we ons dagelijks in om te zorgen dat dit ook geldt voor de toekomst. Samen werken we aan een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend en verbindend, heb je affiniteit met maatschappelijk vraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Uitdaging:

De provincie staat voor de realisatie van bepaalde maatschappelijke opgaven. Voor de realisatie van deze opgaven is samenwerking nodig omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn en/of er extra uitvoeringskracht nodig is. Als die samenwerking formele vormen aanneemt en de provincie zowel een financieel als een bestuurlijk belang heeft, wordt er gesproken over een verbonden partij. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een NV, BV, een stichting of een gemeenschappelijke regeling. Op vrijwel elk inhoudelijk provinciaal werkterrein zijn verbonden partijen aanwezig die bijdragen aan de specifieke opgaven.

Het team Verbonden Partijen adviseert bij de afweging en inrichting van verbonden partijen en andere samenwerkingsrelaties en is verantwoordelijk voor het accounthouderschap en invulling van alle bij het eigenaarschap verbonden taken, in samenwerking met inhoudelijke programma èn met stakeholders van de verbonden partij. Hier spelen uitdagingen als de keuze voor een juiste samenwerkingsvorm en de inrichting van governance en financiering, om de provinciale doelen van diverse programma’s zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren.

De provincie Noord-Brabant is onder andere (mede-)eigenaar van organisaties als Enexis, Brabant Water, Eindhoven Airport en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en is medebestuurder van bijvoorbeeld het Havenschap Moerdijk en de Omgevingsdiensten.

 

Het team Verbonden Partijen maakt deel uit van het programma slimme financiering en participaties (SF&P) draagt bij aan het behalen van provinciale doelstellingen met subsidies èn met financierings- en samenwerkingsoplossingen die passen bij een samenwerkende en resultaatgerichte overheid. Op het vlak van subsidie, eigenaarschap en financiering liggen de uitdagingen om toekomstbestendig, innovatief, duurzaam en internationaal de provinciale instrumenten in te zetten. Zo bouwen we mee aan de toekomst van Brabant, een provincie waar het goed wonen en werken is.

 

Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend en verbindend, heb je affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Wat ga je doen:

Het team Verbonden Partijen (8 personen) formuleert het beleid op het gebied van verbonden partijen (Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen) en coördineert de uitvoering ervan voor de provincie en beheert alle deelnemingen.

 • Je denkt mee en adviseert over governance – en financieringsconstructies en (her)structurering van nieuw op te richten en bestaande verbonden partijen. Daarbij denk je vanuit het grotere geheel aan maatschappelijke opgaven, en vanuit beleidsinhoudelijke doelstellingen;
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling en implementatie van beleid rond verbonden partijen, en levert een belangrijke bijdrage aan de verantwoording daarover. Denk aan kaders rond oprichting, beheer en beëindiging en uitgangspunten voor de governance.
 • Je wordt accountmanager van een aantal verbonden partijen. Dit betekent dat je aanspreekpunt bent voor deze verbonden partijen vanuit de aandeelhoudersrol. Daarbij adviseer je het provinciebestuur om tot weloverwogen besluiten te komen.
 • Ten behoeve van de provinciale begroting en jaarrekening werk je mee aan de sturings- en verantwoordingsinformatie van de verbonden partijen.
 • Samen met de gedeputeerde ga je naar de aandeelhoudersvergaderingen als ambtelijk adviseur. Je bereidt de vergaderingen voor en daarbij zorg je ervoor dat de belangen van de provincie gewaarborgd worden.
 • Je evalueert en adviseert over de strategie rond de verbonden partij in het licht van de opgaven en doelen van de provincie.
 • Met collega’s in je team en bij beleid ben je verantwoordelijk voor professioneel beheer van accounts en professioneel advies over samenwerkingsvraagstukken.
 • Kortom: een afwisselende job in een dynamische omgeving.

 

Wat verwachten we van jou?

Het team zoekt een gemotiveerde beleidsmedewerker ter versterking, die bij voorkeur beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:

 • Je beschikt over basiskennis van tal van regelgeving die van toepassing is op verbonden partijen, de governance en financiering daarvan, vooral financiële expertise is een pré;
 • Je hebt de flexibiliteit om financiële en juridische kaders te kunnen doorgronden en deze (samen met de financiële en juridische adviseurs) goed te kunnen implementeren/borgen voor jouw dossiers;
 • Je bent een verbinder, brengt partijen bij elkaar en weet samen tot mooie resultaten te komen;
 • Je hebt affiniteit met het verzorgen van aandeelhoudersvergaderingen en strategiebijeenkomsten;
 • Je hebt gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en je hebt een goed besef voor onderlinge verhoudingen en belangen;
 • Je kunt je schriftelijke en mondeling goed uitdrukken, je beschikt over een vlotte pen;
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt affiniteit met bestuurs- en vennootschapsrechtelijke aspecten;
 • Je bent proactief, een teamspeler, stressbestendig en robuust.

 

Geïnteresseerd en solliciteren? 

Enthousiast geworden en heb je zin in deze uitdagende functie? Reageer dan met brief en CV naar Senta Schiffeleers, T: 06-52794340, M: sschiffeleers@brabant.nl. Ook voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Senta Schiffeleers.

 

Voor vragen over de inhoud van de functie neem je contact op met Dian Driessen (Opdrachtnemer Verbonden Partijen), T: 06-55686894, M: hdriessen@brabant.nl

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 2 februari 2021, via MS Teams.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een functie op schaalniveau 11 voor 32-36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal € 3.506,28 en maximaal € 5.008,99 bruto per maand bij een volledige werkweek. Hoogte is afhankelijk van ervaring.

 

De provincie Noord-Brabant is een werkgever met een open cultuur van harde werkers met een hoog opleidingsniveau, en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals plaats- en tijdsonafhankelijk werken, een fitness ruimte, en opleidingsmogelijkheden.

 

Het betreft een structurele functie voor onbepaalde tijd. Je start met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Detachering behoort tot de mogelijkheden.

 

Het verloop van de procedure vindt plaats op basis van de huidige coronasituatie en de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. Een eerste gesprek en een mogelijk tweede gesprek vindt plaats via Teams; we willen je graag vragen hier rekening mee te houden.

Contactpersoon sollicitatie

Senta Schiffeleers
H-manager
Sschiffeleers@brabant.nl

Contactpersoon vacature

Dian Driessen
hdriessen@brabant.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website