Meer perspectief voor jouw carrière

Stagiaire Leerplicht
Gemeente 's-Hertogenbosch

HBO   |   Stage   |   Tijdelijk   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 23-7-2021)

Wij zoeken een kandidaat voor een stage in het schooljaar 2021-2022

Stagiaire leerplicht

Afdeling jeugd

 

De afdeling

De stagiaire maakt onderdeel van de sector Maatschappelijke ontwikkeling (MO) Jeugd team leerplicht en wordt hiërarchisch geplaatst onder de teamleider Leerplicht/RMC/Leerlingenvervoer. Tevens werkt de stagiaire nauw samen met de collega’s van team LRLK (leerplicht/ RMC/ Leerlingenvervoer en Kinderopvang)

Leerplicht en RMC

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leerplichtwet en wet op de RMC. Jongeren tot 18 jaar vallen onder de Leerplichtwet. Leerplichtambtenaren werken samen met het onderwijs om schoolverzuim tegen te gaan. Vanuit het RMC voorkomen we voortijdige schooluitval en helpen we jongeren die uitgevallen zijn zonder startkwalificatie. Een deel van deze  jongeren wordt begeleid  bij T.O.M. (Traject Op Maat). Bij T.O.M. worden voortijdige schoolverlaters zonder werk of uitkering tot 23 jaar begeleid naar leren, werken of een combinatie hiervan.

De functie

Je gaat stagelopen op de afdeling Jeugd en wordt onderdeel van team leerplicht. Het is jouw taak schoolverzuim te bestrijden en ervoor te zorgen dat jongeren hun school afmaken en met voldoende handvatten de arbeidsmarkt betreden.

 

Voor deze functie is het erg belangrijk om samen te werken met alle belangrijke partijen die te maken hebben met jongeren. Preventief werken is iets waar leerplicht ook veel tijd in investeert. Je gaat leren om het onderwijs te informeren en adviseren rondom preventie en de aanpak van schoolverzuim. Hiervoor worden er ook preventieve spreekuren gehouden op scholen voor primair-, voortgezet en middelbaarberoepsonderwijs.

 

Gedurende je stage bouw je interne en externe contacten op. De complexiteit van de casussen zal gedurende je stage toenemen. Je leert hoe je de medewerking van ketenpartners kunt verkrijgen om zo de juiste balans te vinden tussen zorg en handhaving.

 

De volgende deeltaken zijn daarbij belangrijk:
 

 • Je gaat je richten op het terugdringen en voorkomen van schoolverzuim en het bestrijden van voortijdige schooluitval;
 • Je onderzoekt, beoordeelt en handelt verzuimmeldingen af in samenwerking met het onderwijs;
 • Je bemiddelt tussen gezinnen en scholen;
 • Je zal meewerken aan het herplaatsen van dreigende uitvallers;
 • Je zal in gesprek gaan met jongeren en verschillende organisaties;
 • Je maakt rapportages voor doorverwijzingen;
 • Je behandelt verlofaanvragen;
 • Je werkt een proces-verbaal uit;
 • Je signaleert de risicoleerlingen om preventief actie te kunnen ondernemen;
 • Je zal beslissingen nemen aan de hand van artikel 15 Leerplichtwet over het volgen van een ander onderwijs;
 • Je signaleert leerlingen zonder schoolinschrijving (absoluut verzuim) en zet je in om een schoolinschrijving rond te krijgen of je zet je in om ander onderwijs te regelen voor deze leerling;
 • Je past wet - en regelgeving toe en je ontwikkelt inzicht in- en gevoel voor sociale maatschappelijke problematiek. Daardoor leer je de juiste balans te vinden tussen zorg en handhaving;
 • Je raakt bekend met de methodische aanpak schoolverzuim (MAS) en handhavingstaken;
 • Het administratief vastleggen van verzuim en de vervolgacties hoort ook bij de functie.

Uw profiel

 • Een derdejaars hbo-student Sociaal Juridische Dienstverlening.
 • Je bent op zoek naar een leerzame stageplek.
 • Je bent op zoek naar een meewerkstage voor 32 uur per week.
 • Je hebt affiniteit met het onderwijs en de doelgroep jeugd.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je bent leergierig en houdt van een uitdaging.
 • Een pro-actieve, creatieve en ondernemende houding;
 • Resultaatgericht;
 • Zelfstandig werken en in een team;
 • Een flexibele instelling.

Ons aanbod

Wij bieden je een leuke, gevarieerde en uitdagende stage in een enthousiast team. Je krijgt goede begeleiding gedurende je stage. De gemeente ’s-Hertogenbosch biedt ook een stagevergoeding.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fena Planten 06-27347298 en/of Marlene van de Berg 06-11343538.

De sollicitatieprocedure

Je sollicitatie en cv kun je tot en met 23 juli 2021 onder vermelding van vacaturenummer MO2021-38 insturen. U kunt uw brief richten aan mevrouw A. Essens - Berak, Teamleider LRLK.

 

De eerste tussentijdse gesprekken vinden plaats op 5 juli 2021 via Teams.

Interesse?
Solliciteer dan nu via onderstaand sollicitatieformulier!

VACATURENUMMER: MO2020-38

 

Competenties

Flexibiliteit
Ondernemingszin
Zelfstandigheid
Creativiteit
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Initiatief
Resultaatgerichtheid

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website